Медия без
политическа реклама

По-високи такси вдигат печалбата на банките с над 30%

Мила Кисьова

01 Юли 2021
Илияна Кирилова

Банковата система отчете 30.5% ръст на печалбата си през първите пет месеца на годината. Към 31 май 2021 г. тя е 622 млн. лв. - със 145 млн. лв. повече от отчетения резултат за първите пет месеца на предходната година, съобщи БНБ. 

Причина за подобрения финансов резултат са най-вече по-големите приходи от такси и комисиони в сравнение с миналата година, показват данните на БНБ. Освен това са намалели и разходите за обезценка на евентуални лоши кредити.

Нетните приходи от такси са нараснали с 18%, показват данните на БНБ. По това перо банките са събрали от клиентите си 558 млн. лв. за първите пет месеца на годината, при 476 млн. лв. през 2020 г. С постоянно повишение на таксите от няколко години насам банките се опитват да компенсират намалялата печалба от ниските лихви по кредитите. През последните 12 месеца обаче търговските банки предприеха рязко увеличаване на таксите за обслужване на гише и на разплащателните сметки, увеличени бяха и таксите за ползване на банкомати и банкови карти. 

В същото време доходността на банките от лихви е почти на нивото от миналата година. Към 31 май 2021 г. по това перо банките са получили нетно 1.115 млрд. лв., докато през миналата година сумата е била 1.080 млрд. лв. (3% ръст).

Освен ниските лихви на този резултат влияе и въведения заради коронавируса през април 2020 г. частичен мораториум върху кредитите. Към края на май са отсрочени заеми за общо 9.66 млрд. лв. От тях 7.548 млрд. лв. са на фирми, а 2.112 млрд. на домакинства.

Направените разходи за покриване на евентуални лоши кредити в края на май са 203 млн. лв., или с 57 млн. лв. (22.0%) по-малко от начислените година по-рано.

Търговските банки са получили 99 млн. лв. дивиденти от свои дъщерни дружества. През миналата година сумата е била почти двойно по-голяма - 176 млн. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

банки, печалба, май

Още по темата