Quantcast

Медия без
политическа реклама

Отново се появи птичи грип в България

Близо 6000 патици в засегната от болестта във ферма в Пловдивско ще бъдат избити

17 Февр. 2020
Илияна Кирилова

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи, че е регистрирано огнище на инфлуенца по птиците във ферма за патици в гр. Раковски, Пловдивска област.  Това е първи потвърден случай за 2020 г. 

"Националната референтна лаборатория към НДНИВМИ потвърди огнище на високопатогенна Инфлуенца H5N8 в животновъдния обект, където се отглеждат 5830 патици-мюлари от четири възрастови групи. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдния обект под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009", посочван от БАБХ  .

Определени са 3-километрова предпазна зона (гр. Раковски) и 10-километрова наблюдавана зона около животновъдния обект (общ. Брезово - с. Отец Кирилово, с. Драганово, с. Борец, с. Пъдарско, общ. Раковски – с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Болярино общ. Калояново – с. Главатар, общ. Марица – с.Ясно поле, с. Манолско Конаре, с. Трилистник).

В трикилометровата зона има общо 25 ферми с птици  (136 669 патици-мюлари ), а в 10-километровата зона - 167 349 патици  и 127 550 кокошки.

В тези зони търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация се извършва под официален контрол; забранява се организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици; забранява се разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

 

Последното огнище на птичи грип заболяването в България беше регистрирано през април 2019 г.

 

"Огнища на същия щам високопатогенна Инфлуенца H5N8 на територията на Европа се регистрират от края на 2019 г. Обявени са 31 огнища при домашни птици - в Полша 20 ферми и задни дворове; в Словакия 3 лични стопанства; в Унгария 4 огнища; в Румъния 2, в Чехия и Украйна по 1", информира прессъобщението на БАБХ. В тази връзка ръководството на агенцията  уверява:  

"В страната се изпълнява засилен надзор в птицефермите. Това е наложено още през 2018 г. със сътрудничеството на индустрията, в резултат от кризата с Инфлуенца през последните години. Надзорът цели ранно откриване и бързо отстраняване на инфектирани птици, поддържане на здравословен статус в птицефермите. Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 23 януари 2020 година беше наложено привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците. Забранено беше отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории, проведени бяха срещи с представители на индустрията на водоплаващите и кокошевите птици, провежда се информационна кампании за собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване на мерките за биосигурност, и за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност".


 

 

 

 

Ключови думи:

птичи грип, инфлуенца, БАБХ

Още по темата