Медия без
политическа реклама

Някои банки увеличиха таксите двойно

Масово се вдигнаха тарифите за откриване на сметка и внасяне на пари по нея

Поредна вълна на увеличение на банкови такси започна в началото на лятото. Част от финансовите институции вдигат двойно тарифата си за услугите, които извършват при посещение на клиентите в офис. Проверка на businessnovinite.bg показва, че поскъпването е най-вече за откриване на банкови сметки и внасянето на пари по тях, както и месечните такси за поддържане на банкови сметки. Някои банки въвеждат нови такси за услуги, които доскоро са били безплатни.

От 8 юни една от големите банки - ДСК, вдигна двойно таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката. Така вместо 2 лв. ще се заплаща 4 лв. за стандартна разплащателна сметка с диференцирано олихвяване. Същата е промяната и за откриване на сметка в пакет с дебитна карта. Откриването на безсрочен влог вече се таксува с 6 лв. при доскорошни 2 лв.

С 15 лв. скача еднократната такса за доверителна (ескроу) сметка при кредитиране на физически лица по сделки за покупка на недвижими имоти. Така новата комисиона вече е 30 лв.

С по-лека стъпка поскъпва откриването на платежна сметка в офис на банката - от 1,51 лв. става 1,56 лв. С 0.60 лв. се вдига месечната такса за поддържане платежна сметка. ДСК въвежда и дневна такса за внасяне на пари по платежна сметка в офис на банката до 3 200 лв. от 0,86 лв.

Първа инвестиционна банка обяви, че ще повиши от 5 юли внасянето на пари на каса и месечните такси по разплащателни сметки и междубанковите преводи на суми.

Месечната такса по разплащателните сметки в лева или чуждестранна валута се с 0,50 лв. и от 5 юли става 4,50 лв. От 2,00 лв. на 2,50 лв. се вдига комисионата за безсрочен спестовен влог.

Внасяне на пари в брой до 3000 лв. в офис на ПИБ ще поскъпнат от сегашните 1,50 лв., тъй като се въвежда таксуване с 0,20% от сумата, но не по-малко от 2 лв.  Внасянето по сметка в ПИБ на трето лице също се вдигат до 0,50% или минимум 5 лв. Сегашната такса е 0,45%, но не по-малко от 4,50 лв. По подобен начин се вдига и комисионата, когато наредителят не е клиент на банката. 

3 лв. повече ще се заплаща и при междубанковите преводи на гише - така новата такса от 7 лв. ще стане 10 лв. 

От 1 юни Райфайзен банк вече вдигна редица свои услуги. Таксата за поддържане на разплащателна сметка е увеличена с 0.50 лв. и тя стана 4,50 лв. Тегленето в брой от разплащателни, спестовни и специални сметки за суми до 2000 лв. вече струва 0,5% или мин. 6 лв. на трансакция. Досега този комисиона беше 5 лв. на транзакция. С 0,1% се вдига и таксата за теглене над 2000 лв., така тя вече ще бъде 0,7%. По-високи комисиони ще се заплаща и при внасяне по каса от трети лица към клиент на банката. Поскъпват вътрешнобанковите преводи на хартия, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки

Доскоро безплатната услуга на Райфайзен банк внасяне на пари по сметка, обслужваща кредит или по кредитна карта вече се таксува с 2 лв.  С 1 лев се вдигат таксите за поддържане на сметки "За заплата" и "За всеки ден".

Такси вдигат и някои от малките банки, които доскоро се въздържаха от това за разлика от големите финансови институции с многобройна клентска маса.

Токуда банк съобщи, че от 27 юли скача таксата за откриване на разплащателни сметки без карта, така вместо 2 лв. тя става 4 лв. Вече ще се заплаща такса от 1 лев за внасяне на пари от каса от титуляр и упълномощено лице по сметка до 3000 лв. Комисионата за теглене на пари от сметка за суми от 3000 лв. до 30 000 лв. ще бъде от 0,50%, вместо 0,45%. За суми над 30 000 лв. таксата ще бъде 0,60%, а не 55%.

От 50 лв. на 200 лв. става таксата за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане или отказ за обслужване като клиент на чуждестранни физически лица.

Междубанковият превод през БИСЕРА на хартия от 3,50 лв. се вдигат на 5 лв., през системата РИНГС -  20 лв., а не 19 лв. Вдига се и онлайн преводите, които вече ще струва 2 лв.

През май БАКБ и ЦКБ вече вдигнаха тарифата си за най-ползваните банкови услуги.

Месечната такса за разплащателна сметка без карта в БАКБ бе повишена с 0.30 лв. и вече е 3,50 лв. БАКБ вдигна с 0,50 лв. комисионата за внасяне на пари по всички видове сметки до 3000 лв. Така новата такса става 1 лв.

По-скъпо ще се заплаща и за услугата теглене до 2000 лв. от разплащателни, набирателни, специални сметки, спестовен влог, детски влог и депозитни сметки. Така вместо 3,50 лв. ще се заплаща 4,50 лв.

От 18 май ЦКБ увеличи с 1 лев таксата за вътрешнобанкови преводи между сметки на един и същи клиент в банката от офис. С 1 лв. повече се заплаща от офис и преводът между сметки на различни клиенти в банката и вече се заплаща 3 лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

банки, такси, лято

Още по темата