Медия без
политическа реклама

Министър Гвоздейков "отсвири" китайските двуетажни влакове

Тръжната комисия отхвърлила единствения кандидат, защото предложил прекалено дълъг срок за доставка

Министърът на транспорта Георги Гвоздейков е прекратил поръчката на 15 януари.
БГНЕС
Министърът на транспорта Георги Гвоздейков е прекратил поръчката на 15 януари.

Вече е ясно, че в близките години в България няма да видим модерни двуетажни влакове, летящи със 160 км в час. Министерството на транспорта обяви в регистъра на обществените поръчки, че прекратява процедурата "Доставка на  7 броя двуетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака с капацитет от минимум 300 седящи места".

Срокът за подаване на оферти изтече на 8 януари. Документи подаде само един кандидат - Консорциум 7 DDEMU. Водеща в обединението е германската фирма Vossloh Rolling Stock, която е част от семейството на китайския жп гигант China Railway Rolling Stock Corporation.

Конкурсът за доставка на екзотичните за България двуетажни влакове може да се окаже първият успешен след серия провали на обществените поръчки за обновяване на железниците.

При прегледа на единствената оферта тръжната комисия е установила "несъответствие" с условията на поръчката. Консорциумът 7 DDEMU е представил график, който предвижда седемте мотрисни влака да бъдат доставени завършени и комплектовани в в България между 36-ия и 52-рия месец след подписването на договора, а регистрацията им да бъде приключена до 54-тия месец. Тези времеви параметри обаче надхвърлят заложения от транспортното министерство срок за изпълнение - не повече от 33 месеца. 

По тази причина офертата е отхвърлена, въпреки че предложената в нея цена е много атрактивна - 250.2 млн. лв. без ДДС при прогнозна стойност 410.5 млн. лева без ДДС. 

Заповедта на министър Георги Гвоздейков за прекратяване на процедурата е подписана на 15 януари. Отхвърленият кандидат има право да обжалва решението в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията. Засега не е е ясно дали Консорциум 7 DDEMU ще се възползва от тази възможност.

 

Ключови думи:

двуетажни влакове