Quantcast

Медия без
политическа реклама

МИИ даде на прокуратурата бивши шефове на "Ел Би Булгарикум"

Предишният изп. директор авансово е разплащал сурово мляко и автомобили на завишени цени на съмнителни доставчици

10 Март 2023

Министерството на икономиката и индустрията е сезирало прокуратурата за нарушения на предишното ръководство на държавното млекопреработвателно дружество Ел Би Булгарикум“.

Назначеният от министър Никола Стоянов одит на дружеството констатира множество нарушения и редица притеснителни обстоятелства, които са представени на прокуратурата за последващи действия, съобщават от МИИ. Паралелно с одита на МИИ, проверка в дружеството е започнала и ДАНС. 

През февруари изненадващо Държавната консолидационна компания, под чиято шапка е "Ел Би Булгарикум" отстрани от длъжност изпълнителния директор Николай Маринов и председателя на директорския борд Невена Петрова. В последвалите серия медийни участия и пресконференции двете страни - уволненият Маринов и шефовете му от ДКК, та дори и самият министър на икономиката, взаимно се обвиниха в злоупотреби с публични средства и прокарване на частни интереси.

От МИИ днес разпросраниха пространно прессъобщение, в което разясняват какви нарушения и обезпокоителни действия, извършени от Маринов и Петрова, е открил вътрешния одит.

Веднага след встъпването си в длъжност предходният изпълнителен директор Николай Маринов сключва два нови договора за доставки на сурово мляко с фирмите „И.С.А.К.-БГ" ЕООД и „Уайт Голд Трейд“ ООД. Те започват да получават над 70% от всички поръчки на държавното дружество. 

Припомняме, че преработвателното предприятие на "Ел Би Булгарикум" се намира във Видин и дотогава то е работило приоритетно с местни производители на прясно мляко.

Заложените цени по договорите с двата нови доставчика са доста по-високи от средната изкупна цена в периода октомври 2022 г. - февруари 2023 г. от 1.02 лв. и 1.10 лв. за региона на Враца и Монтана по данни на земеделското министерство, посочват от МИИ. Става дума за "не по-ниска“ цена от 1,50 лв. без ДДС и 1,53 лв. без ДДС за литър на двете фирми „И.С.А.К.-БГ" ЕООД и „Уайт Голд Трейд“ ООД. 

"Това поражда съмнения, че пазарната цена е силно завишена, а в клаузите на двата договора има редица неравноправни клаузи, които не защитават интереса на държавното дружество. Например – плащанията са изцяло авансово, не са предвидени санкции при забавено или лошо изпълнение и др. От проверката прави впечатление още, че фирмата „Уайт Голд Трейд“ ООД е основана една седмица преди сключването на договора с държавната млекопреработвателна компания", се казва в съобщението на МИИ.

Освен това от „И.С.А.К.-БГ", без да е предвидено по договор, са изкупени 4 000 л овче сурово мляко на цена 2,60 лв. на литър без ДДС, но е направено плащане за 15 хиляди литра.

И двете фирми не са били вписани в Регистъра на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко към датата на подписване на договорите им с „Ел Би Булгарикум“. Договорите с тях са подписани единствено от изпълнителния директор на дружеството Николай Маринов и по този начин са нарушени правилата за финансово управление и контрол на дружеството.

В деня на обявяване на свикване на заседание на Съвета на директорите на ДКК за обсъждане отстраняването на изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум“ Николай Маринов - 17 февруари, той веднага поръчва 75 тона мляко от „И.С.А.К.-БГ" на обща стойност 132 000 лв. Цялата сума е платена авансово на същия ден, а към омента нито един литър от поръчаните не е доставен в дружеството. 

Одитът установява и нарушения в процедурата за закупуване на нови превозни средства за дружеството на стойност 850 000 лв. Липсват каквито и да е документи за извършено пазарно проучване и как държавната компания е стигнала до избора на фирмите, от които е поискала оферти. Прави впечатление, че приложената оферта от една от фирмите е предоставена един ден след взетото решение за избор на изпълнител, което означава, че разгледаните документи не са били в пълен обем и са допълвани на по-късен етап.

За доставка на превозните средства е избрана фирма „Мипи Ауто“ ООД. Стойността на договора е в размер 1 017 969,56 лв. с ДДС, които са били платени 100% авансово. Проверка на фирмата в Търговския регистър показва, че стойността на активите и нетните приходи от продажби са в пъти по-малко /съответно 348 000 лв. и 220 000 лв./ спрямо авансово платената сума по договора. От друга страна, в договора не е предвидена клауза за гаранция за преведената авансова сума. Тези обстоятелства категорично показват, че не са взети никакви мерки за защита интереса на дружеството. Допълнително съмнително обстоятелство е, че три дни след сключването на договора управителят на фирмата е сменен с лице, което е управител и на друга фирма, която е участвала в процедурата по избор. Това създава съмнение дали не е налице свързаност между фирмите, подали оферти към държавното дружество.

Вече бе публично оповестено, че има сериозни съмнения за завишаване на цените на моторните превозни средства в сравнение с предлаганите от официалните представители на тези автомобили у нас.

Освен това предишният изпълнителен директор е променил своя трудов договор, като е предвидил изплащане на три пъти по-голямо обезщетение в сравнение с договорите на предишни изпълнителни директори – или над 70 000 лв. Тези условия в трудовия договор на изпълнителния директор Николай Маринов са били разписани еднолично от председателя на Съвета на директорите Невена Петрова и за тях не са били уведомени нито Съвета на директорите на „Ел Би Булгарикум“, нито ДКК. Нещо повече – ДКК е изпратила писмени указания подобни практики в дъщерните ѝ дружества да бъдат прекратени.

Констатират се и факти, свързани с раздаване на необосновано големи суми на конкретни служители на дружеството под формата на бонуси и възнаграждения. Така наприрем в края на миналата година Съвета на директорите на дружеството взима решение за изплащане на коледни бонуси в размер на две минимални работни заплати за страната съгласно действащия в дружеството Колективен трудов договор. По заповед на изпълнителния директор трима служители получават бонус от по 10 000 лв. И тримата нямат 6 месеца трудов стаж в дружеството, което е задължително условие за получаване на допълнително материално стимулиране.

Единият от тези служители е организирал и провел процедурата за закупуване на моторните превозни средства. Дали има връзка между допълнителното материално стимулиране и начина на организиране и провеждане на поръчката за над 1 милион лева предстои да бъде установено.  

Още в началото на проверката одиторите са установили липса на голяма част от информацията в дружеството. По-късно става ясно, че в момента, в който предишният изпълнителен директор Николай Маринов разбира, че е освободен от поста, служител на дружеството изтрива наличната информация от компютъра му и заличава архива на цялата му електронна кореспонденция. Същият служител е един от тримата, които през месец декември получават десетократно по-високи бонуси от останалите работещи в дружеството.

Налице са и други съмнителни разходи - за фотосесия на изпълнителния директор Николай Маринов и председателя на Съвета на директорите Невена Петрова са платени 9 000 лв.  

Налице са съмнения, че предходният изпълнителен директор Николай Маринов е извършил антидатиране на вътрешен документ, с който да заблуди обществото, че освобождаването му от поста е свързано с намалени цени на млечните продукти в търговската мрежа. Към момента новият изпълнителен директор е запазил цените на продуктите в търговската мрежа с обявеното намаление и са предприети стъпки за възстановяване на договорите с български производители, което ще позволи на „Ел Би Булгарикум“ да не работи на загуба и дори да направи допълнителна отстъпка в цената за крайния клиент, съобщават от МИИ.

Още по темата