Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кабинетът и днес направи непланирани харчове за десетки милиони

Вдигат се заплатите на нова порция държавни служители, земеделци получават помощи за 56 млн. лв.

02 Септ. 2020МИЛА КИСЬОВА
Илияна Кирилова

И на днешното си заседание кабинетът гласува извънредни трансфери за десетки милиони левове към различни държавни ведомства и отделни групи данъкоплатци. Допълнителните средства идват от централния бюджет или от разместване на европейски фондове. Мотивите на правителството за непредвидените харчове са свързани с COVID-пандемията. Няма как обаче да не се отбележи, че провеждащите се вече втори месец антиправителствени протести и напрежението в обществото също правят управляващите особено щедри.

Кабинетът одобри 60 млн. лв. от ОП "Развитие на човешките ресурси" да бъдат пренасочени към Министреството на здравеопазването за осигуряване на защита и допълнителни възнаграждения за медицинските лица на първа линия в борбата с COVID-19. "Осигуряването на допълнителния ресурс се налага, тъй като с настъпването на есента се очаква увеличаване на заболеваемостта и влошаване на епидемичната обстановка в страната. Това ще наложи пълна мобилизация на персонала на здравната система, който трябва да работи системно и ефективно при по-голямо натоварване и стрес, за да осигури надежден отговор на предизвикателствата на пандемията", се посочва в правителственото прессъобщение.

С промени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. пък се дава правна възможност да се разплатят дейности в болничната медицинска помощ за 2015 и 2016 г. Таванът на тези плащания е 75 млн. лв., стига да има толкова неусвоени в бюджета на касата средства.

С 14 млн. лв. се увеличава бюджетът на Държавното обществено осигуряване, за да може от 1 октомври да влезе в сила по-високото минимално обезщетение за безработица - от 9 на 12 лв.  Паралелно с това от 1 октомври ще се удължи и срокът за получаването му от 4 на 7 месеца. Промяната ще важи за обезщетенията, отпуснати след 30 септември, както и за отпуснатите по-рано, ако срокът им все още не е изтекъл. Двете мерки са част от приетия преди месец пакет от социално-икономически мерки на правителството във връзка с COVID-пандемията. От тях ще се възползват между 30 000 и 33 000 безработни, посочиха от социалното министерство.

Правителството одобри допълнителни разходи за  56,6 млн. лв. и по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. С тези средства ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, както и картофопроизводители. С тях ще бъдат погасени отсрочени кредити, предоставени от ДФЗ. Максималната сума за стопанин е 100 000 евро. "Помощта е по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката, в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 и ще  позволи на стопаните да продължат земеделската си дейност и да не търпят загуба на доход", се посочва в прессъобщението.

Отделно нова порция държавни ведомства получават допълнителни средства от централния бюджет, за да завишат заплатите на служителите си с 30% със задна дата - от 1 август. 

На Националния осигурителен институт (НОИ) се отпускат 5.503 млн. лв. Увеличение на заплатите ще получат служителите, ангажирани с дейности за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията. 

Със същата цел допълнителен трансфер от 1.874 млн. лв. отива и по бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2020 г. 

Служителите от 28-те регионални управления на образованието също ще получат увеличение на заплатите с  30% заради коронавируса. Допълнителната сума за тази година е 878 900 лв. "С решението се цели привличане и оставане на служители, които имат пряко отношение към организацията и контрола на учебния процес в условията на епидемичната криза, както и повишаване на мотивацията им", се казва в мотивите.

От образователното министерство посочват, че тези служители организират, координират и подпомагат обучението на учениците от разстояние в електронна среда, както и контролират дейността на училищата и на детските градини. Те са организирали провеждането на матурите за 7 и 12 клас, те си сътрудничат и с местните власти в контрола на спазването на противоепидемичните мерки след отварянето на детските градини през май 2020 г.  Предстояща задача пред регионалните управления на образованието е създаване на условия за нормално започване на новата учебната година при спазването на указанията на здравните власти за предпазване на децата, учениците и персонала в институциите от епидемията от коронавирус.

Допълнителни средства за увеличение на заплати ще получи и НСИ за 500 свои служители, но не се посочва сумата. Тези служители работят в териториалните статистически бюра и при събирането на информация провеждали анкети и интервюта са в постоянен контакт с външни лица в условията на пандемия.

Още по темата