Медия без
политическа реклама

Енергийният министър иска предоговаряне на куп договори

И контрактите за доставки следва да могат да се актуализират заради инфлацията, счита Росен Христов

16 Дек. 2022ТАНЯ ПЕТРОВА
БГНЕС
Росен Христов

Над бюджета надвиснаха нови извънредни разходи за предоговаряне на купища договори на министерствата и останалите публични възложители. След договорите за строителство, които вече могат да се актуализират заради инфлацията, енергийното министерство настоява такава възможност да бъде дадена и за договорите за доставки. Отново няма дори опит за оценка какъв евентуален брой договори и ресурс може да засегне такова решение и отново абсурдно се твърди, че то не оказва влияние върху бюджета. 

Както "Сега" писа, предложението за актуализиране на цените по договори за строителство след рекордната инфлация бе допуснато с промяна в закона за обществените поръчки. Текстовете на Закона за обществени поръчки (ЗОП) допускат такава актуализация да има при всички видове поръчки, не само с предмет строителство, но Министерски съвет гласува методика за преработването единствено на строителните договори. Сега енергийното министерство настоява методиката да бъде разширена и в нея да бъдат включени и договорите за доставка, става ясно от публикувани в портала за обществени обсъждания промени в документа. И там се предвижда като начална дата за наличие на инфлация да се използва края на 2020 г. За актуализация на договорите ще се използва индекса на цените на производител на вътрешен пазар, като ще се сравняват настоящите нива на индекса спрямо нивата от момента на подаване на офертата. При разлика от над 5% договорите ще могат да се индексират по точно определена формула. 

Според частичната оценка на въздействие на новите предложения не може да се конкретизира общия брой договори за доставка, които ще бъдат засегнати. В документа обаче пише, че заинтересовани страни са всички изпълнители на такива договори. Не става ясно в сектор енергетика какви конкретно доставки могат да се предоговарят.  

Справка в статистиката на Агенцията за обществени поръчки показва, че само за 2022 година има сключени хиляди договори с предмет доставка, като стойността им възлиза на милиарди. Левовите договори на стойност над 280 000 лв. за доставки са 2105 на стойност близо 4,2 млрд. лв. Договорите на стойност от 70 000 до 280 000 лв. са 3204 и възлизат общо на 463 млн. лв. Най-малките договори под този праг са 11 116 за 232 млн. лв. Тази статистика е динамична и касае само договори, сключени през 2022 г. Не е ясно каква част договорите, сключени в предходни години, продължават да се изпълняват, но със сигурност са хиляди. 

Не е ясно и кои министерства и възложители ще могат да си позволят актуализации. Възможно е да се стигне до дискриминационни решения - някои фирми да получат възможност за актуализация, други – не, заради липсата на ресурс. Не е ясно и защо договорите за услуги остават извън методиката за актуализация и в кой момент някой министър ще поиска и тяхното включване. Няма данни за ефекта от прилагане на методиката при строителните договори, като предоставянето на такава статистика е много трудно, защото възложителите са разнородни - министерства, второстепенни разпоредители, общини. 

Още по темата