Медия без
политическа реклама

Депозитите с над 1 млн. лв. са нараснали с 30% за година

С най-голям дял са спестяванията в банки на суми между 50 000 и 200 000 лв.

18 Авг. 2023МИЛА КИСЬОВА
Илияна Кирилова

Спестяванията на големи суми в банките нарастват с впечатляващи размери, след като финансовите институции премахнаха наказателните "такси за съхранение на парични средства", наложени в последните две години.

Депозитите на домакинствата от над 1 милион лева например, са се увеличили за последните 12 месеца с около 30% - и като бройка, и като обем, показват данните на БНБ. В края на юни "милионерските" депозити са 1324 и по тях има общо над 3.628 млрд. лв. Година преди това броят им е бил 1042, а парите в тях - 2.778 млрд. лв.

С над 20% са се увеличили за една година и депозитите със суми над 200 хил. до 500 хил. лв., както и тези между 500 хил. и 1 милион лева. Първите са достигнали 19 150 като брой с 5.366 млрд. лв. в тях, а вторите 2 718 с общо 1.856 млрд. лв.

Ръст от 30% за една година се наблюдава и при фирмените спестявания над 1 милион лева.

Българските банки все още задържат на нулеви нива лихвите по депозитите на своите клиенти - фирми и граждани, въпреки многократните повишения на основните лихви в последната година от Европейската централна банка.

Все пак, малко след като ЕЦБ направи първото покачване през юли 2022 г., банките у нас, които бяха въвели наказателна такса за големите спестявания, я премахнаха. В повечето случаи тази такса засягаше влоговете над 400 хил. лв. и беше в размер на 0.7% върху превишението над 400 хил. лв. Това принуди собствениците на големи сметки да ги разбият на по-малки, за да избегнат наказателната такса. Сега вероятно те отново обединяват сметките си, след като вече няма "такса за съхранение на парични средства".

Големите банки у нас обаче продължават да не предоставят никаква доходност върху спестяванията на граждани и фирми, независимо от политиката на ЕЦБ, която неколкократно увеличи основните си лихви, включително и лихвата по депозитите, през последната година.

Някои от големите банки дори продължават да не предлагат разкриване на депозити и държат спестяванията на клиентите си на разплащателни сметки, при което всеки месец им начисляват такси за обслужване, както и такси за внасяне и теглене на пари.

Лихвената статистика на БНБ все пак показва движение нагоре при депозитите през последните месеци. По данни от юни средната лихва по левовите новооткрити депозити се е покачила до 0.7% - за сравнение през юни 2022 г. тя е била 0.1%. Този ръст основно се дължи на по-малките банки у нас, които през последната година започнаха видимо повишение на лихвите по депозитите в опит да привлекат клиенти. Проверка в платформата "Моите пари" показва, че няколко банки у нас дават доходност от 1 и над 1% за едногодишни депозити. За двугодишни депозити предлаганите лихви са над 2%.

10% РЪСТ НА СПЕСТЕНИТЕ ПАРИ В БАНКИТЕ 

В края на второто тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на домакинствата леко намалява, но парите в тях като цяло продължават да растат въпреки липсата на доходност в големите банки и скромните лихви в по-малките финансови институции. Размерът на спестените пари в края на юни 2023 г. нараства на годишна база с 10.4% и достига 74.675 млрд. лева. 

Преобладават депозитите с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. - делът им е 18.2%. С висок дял са и спестяванията на суми между 100 хил. и 200 хил. лв. - 17% от всички депозити на домакинствата. Депозитите със суми над 1 милион лева вече са почти 5% от всички депозити на домакинствата.

Ключови думи:

депозити, лихва

Още по темата