Медия без
политическа реклама

Бюджетът излезе на червено с 656,5 млн. лв. в края на март

31 Март 2021
Илияна Димитрова

За първи път от няколко години бюджетът на държавата излиза на дефицит още в края на първото тримесечие. Обикновено практиката на правителствата досега бе да трупат излишъци почти до есента, след което за два-три месеца те се изхарчват. Правителството на Бойко Борисов отнесе много критики от опозицията и финансови експерти заради ударното харчене в последните месеци на годината и то за проекти, които не са били планирани предварително. Така бе и през 2020 г., в която въпреки по-големи разходи заради COVID-пандемията до септември включително, бюжетът бе с излишък.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първо тримесечие на 2021 г. да бъде отрицателно в размер на 656,5 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП), съобщиха от финансовото министерство.

Към края на март приходите в хазната заедно с безвъзмездните помощи от еврофондовете са в размер на 11.213 млрд. лв. (23,6 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходата година, данъчните и неданъчните постъпление са с 365,8 млн. лв. повече (3,6 %). 

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) отбелязват сериозен ръст през първото тримесечие на тази година. Към март 2021 г. те са в размер на 11.870 млрд. лв. при 9.551 млрд. лв. за същия период на 2020 г. Само през март - последният месец на управление на правителството,  са изхарчени близо 4.6 млрд. лв.

Съществен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат тези, свързани с мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията, посочват от финансовото министерство. Принос за по-големите разходите имат субсидиите за бизнеса по мерките за запазване на заетостта „60/40“, „80/20“ и „Запази ме“, както мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. За пенсии са изразходени близо 320 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до март.

Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства. Тук се включват и средствата за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и др., посочва финансовото министерство.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата