Quantcast

Медия без
политическа реклама

Банките ще отсрочват кредити само на редовни платци

До дни трезорите ще започнат да прилагат мярката, чакат одобрение от БНБ

03 Апр. 2020Обновена
Pixabay

До дни банките ще започнат да предлагат отсрочване на вноските по кредитите за тези свои клиенти, които са изпаднали в затруднение заради коронакризата. От облекчението ще може да се възползват както фирми, така и граждани, които до момента са били изрядни платци.

Това съобщи пред бТВ Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България и изп. директор на ОББ.

По-рано днес Българската народна банка (БНБ) даде срок от 5 дни на търговските банки да представят единни правила за кредитна ваканция. "Ще представим правилата още в началото на следващата седмица", увери Андронов. Те обаче трябва да бъдат одобрени от БНБ. 

Андронов не пожела да посочи за какъв период от време ще бъде кредитната ваканция, защото все още нямат санкцията от БНБ. "Предложили сме достатъчно дълъг период от време, в който затруднените клиенти да си стъпят на краката, но в същото време срокът трябва да е здравословен и за самите банки", поясни банкерът.

От обясненията му стана ясно, че клиентите ще може да избират дали да разсрочат лихви и главница едновременно, или само лихвите. 

Кредитната ваканция няма да носи тежести като наказателни лихви, вписване в кредитния регистър на нередовните длъжници или др. "Просто ще удължим периода на погасяване на целия кредит", обясни Анронов. Фирмите и гражданите ще имат време да се възползват от мораториума до 30 юни 2020 г. 

За редовни платци се считат тези, които не са имали просрочия, както и тези, чиито вноски са с 30 дни забава, считано от обявяването на извънредното положение.

Андронов обаче очаква по-голямата група кредитополучатели да не поискат отсрочване на вноските по заемите си.

Банките ще продължат да работят и с проблемните си клиенти, увери Андронов. Както и досега те могат да се обръщат към обслужващите банки и след индивидуални оценки на платежоспособността им, ще се търсят начини за разсрочване на задълженията или предоставяне на допълнителни обезпечения.

"Проблемът с нередовните платци е, че преструктурирането на кредитите им изисква банките да правят провизии, което намалява капитала им", обясни Андронов. Одобреният мораториум от Европейския банков орган и БНБ няма да класифицира отсрочените кредити като лоши, което няма да води до допълнителни разходи за банките да правят резерви. Това ще помогне на банките да разполагат с повече ресурс за кредитиране.

Европейският банков орган обяви вчера насоки за мораториума върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. От тях става ясно, че мораториумът трябва да се приложи от достатъчно на брой кредитни институции спрямо достатъчно широк кръг кредитополучатели. АББ, в която членуват всички търговски банки у нас, вече изрази пълна готовност.  Той няма да е приложим за новоотпуснатите след въвеждането на моратариума кредити.

"Мораториумите върху плащания по банкови кредити могат да бъдат ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките. Много фирми и граждани биха изпитали такива затруднения, ако работата им бъде ограничена или преустановена в резултат от мерките срещу COVID-19", посочва БНБ.

БНБ вече въведе пакет от мерки на стойност 9.3 млрд. лв., които да гарантират по-голяма ликвидност в търговските банки. Една от тях е банките да не раздават дивиденти и изцяло да капитализират печалбата си от миналата година в размер на 1.6 млрд. лв. Друга мярка е да намалят експозициите си към чуждестранни банки и по този начин да си осигурят около 7 млрд. лв. допълнителен ресурс.

 

Ключови думи:

кредити, мораториум

Още по темата