Медия без
политическа реклама

БАБХ реши да унищожи втората по големина птицеферма у нас

Собственичката на стопанството и агенцията влязоха в спор заради избиване на 174 000 кокошки

03 Юли 2020ОбновенаЮЛИАНА БОНЧЕВА
Pixabay

Българската агенция по безопасност на храните реши, че всички кокошки носачки във втория по големина птицекомбинат у нас трябва да бъдат избити.   

Става дума за предприятието в Асеновград на ЕТ Андип-92. В началото на юни в едно от халетата там бе открит птичи грип. Но собственичката Адреана Павлова днес е категорична, че са взети всички необходими мерки, направена е пълна дезинфекция,  заразата е ликвидирана и няма никаква причина кокошките да бъдат изтребени.

Павлова твърди, че първоначално от БАБХ са заявили, че ще окажат съдействие за справяне с проблема - като в други подобни случаи на инфлуенца, без избиване на птиците. Но после всичко се променило и агенцията без писмени мотиви и становище решила, че всичките 174 000 кокошки трябва да бъдат ликвидирани.

Собственичката разказва още, че мнокократно е настоявала БАБХ да вземе проби, за да се увери, че болни птици няма, а вместо това пристигнала комисия, която след целодневен престой не издала дори протокол за проверката. "И до този момент исканията от нас са оставени в мълчалив отказ. В рамките на този месец, ако е имало опасност от зараза, защо БАБХ не предприе действия? Откъде идва необходимостта за умъртвяването на 174 000 здрави птици 31 дни по-късно? Фирма АНДИП притежава валиден защитен най-висок международен стандарт (IFS), а изведнъж се констатира от БАБХ точно обратното. Не целим скандал, а искаме

 

да алармираме за явен проблем в сектора

 

на министерството на земеделието, храните и горите. Ние желаем следване на обществения интерес и спазване на елементарни правила, от БАБХ ни отказват - чудим се защо?, коментира Андреана Павлова пред TrafficNews.

На 5 юни БАБХ съобщи, че има ново огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект в землището на гр. Асеновград - девето за България от началото на годината. Инфекцията е била открита в хале с 28 531 птици. Именно тогава бе обявено, че директорът на БАБХ е издал заповед за "умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдния обект под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009".

Около птицефермата беше определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат гр. Асеновград, с. Боянци, общ. Асеновград и с. Моминско в общ. Садово. Определена е и 10-километровата наблюдавана зона – общ. Родопи – Крумово, Ягодово; в общ. Садово – Садово, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево; в общ. Куклен – Куклен, Руен; в общ. Асеновград – Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава и Лясково.

На територията на Европа през тази година са нотифицирани огнища на Инфлуенца тип А при домашни птици в Унгария – 306 огнища, Полша – 33, Германия – 3, Румъния и Словакия по две огнища, съобщи в началото на юни БАБХ.

Няколко часа по-късно БАБХ разпространи позиция за асеновградския случай. Агенцията казва, че това е

 

третото огнище за период от близо година във фермата,

 

щамът е същият, като при старите епидемии, има риск за всички стопани от региона и България като цяло; в момента се избиват контактните животни, а в началото на юни са били умъртвени пряко заразените; при първите две огнища фирмата е била компенсирана с над 5 млн. лв., за които ЕК установила, че са повече, спрямо аналогични случаи в други страни. Ето пълното изявление на агенцията:

"БАБХ констатира за трети път огнище на Инфлуенца по птиците в обекти на фирма ЕТ „Андип-92“ на територията на гр. Асеновград, обл. Пловдив в периода от месец април 2019 г. до юни 2020 година. Първото огнище беше обявено на 5 април 2019, а второто на 8 април 2019 г.

В началото на месец юни 2020 година на база завишена смъртност в обекта са взети проби от умрели птици за лабораторен анализ, резултатът от който доказва наличието на Инфлуенца по птиците, щам H5N8. На 4 юни е обявено третото огнището и незабавно започват дейностите по ликвидирането му. На първия етап са умъртвени над 75 хиляди птици.

В рамките на днешния ден на втори етап се извършва умъртвяването на останалите 174 хиляди кокошки носачки. Предприетите действия към днешна дата се базират на задълбочено епизоотично проучване, извършено от комисия, съставена от експерти на БАБХ и ЦОРХВ, което доказва, че

 

в обекта не са спазени мерките за биосигурност,

 

задължителни за всеки бизнес оператор в сектор „животновъдство“.

Съгласно българското и европейското законодателство, поради нарушенията в биосигурността на обекта, птиците, които се унищожават на втори етап, са контактни на заболелите, което налага тяхното хуманно умъртвяване и последващо цялостно почистване и дезинфекция. Това ще гарантира ликвидиране на огнището и свобода от вируса на Инфлуенца по птиците.

БАБХ уведоми писмено ЕК за поредното възникналото огнище на Инфлуенца в този обект. На 26.06.2020 година, в отговор на уведомлението на Агенцията е получен отговор от ЕК, в който се подчертава важността от незабавното прилагане на всички мерки за ликвидиране на заболяването и умъртвяването на птиците в засегнатото и контактното стопанство.

Изпратени са проби от огнището в Европейската референтна лаборатория за Инфлуенца по птиците в Падуа, Италия. Резултатите потвърждават, че изолираният щам е H5N8 и е идентичен с щама, предизвикал епидемиите през предходните години в България.

В случай, че не бъдат предприети всички мерки по ликвидиране на констатираното огнище на Инфлуенца ще бъде застрашено здравето на птиците, отглеждани в животновъдните стопанства както на територията на обл. Пловдив, така и в цялата страна.

Наличието на огнище налага и рестрикции по отношение на търговията с птици и птичи продукти от засегнатия район. Периодът на забрана за търгуване е в пряка зависимост от датата на официално му ликвидиране. Заради огнището в пловдивската фирма ЕТ „Андип-92“

 

към момента България не притежава статут на страна,

 

свободна от Инфлуенца по птиците в Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). Това наложи предприемането на спешни действия от БАБХ за ликвидиране на огнището в засегнатото и контактното стопанство на фирмата.

Във връзка с ликвидирането на първото и второто огнище във фирма ЕТ „Андип-92“ БАБХ е изплатила на бизнес оператора обезщетение в размер на 5 061 816 лева. По време на финансовия одит по отношение на Инфлуенца по птиците, ЕК е констатирала, че изплатеното обезщетение за единица животно е в по-високи размери, спрямо обезщетенията, изплащани в други страни членки".

 

СЪМНЕНИЯ

БАБХ търпи сериозни критики за радикалния си подход за справяне със заразните болести в българското животновъдство. Наскоро ферма от Болярово осъди агенцията, която през 2018 г. искаше да избие здрави животни само заради съмнения, че има чума в стопанството. "Отглежданите тогава 203 овце са живи и здрави", установи съдът.  През лятото на 2018 г. в крайграничната община Болярово бяха констатирани огнища на чума по дребните преживни животни и БАБХ нареди да бъдат унищожени над 3300 овце и кози. Масовото изтребление на стада предизвика протести и пътни блокади в Странджа. Част от фермерите отказаха да допуснат ликвидаторите в стопанствата си . Оказва се, че с неподчинението са спасили стадата си от безсмислено избиване. 

 

Още по темата