Медия без
политическа реклама

АПИ е изхвърлила масово кандидати за големи пътни ремонти

Докато твърди, че трябва да засилва конкуренцията, служебното правителство сведе избора до една или две фирми

19 Апр. 2023ТАНЯ ПЕТРОВА
Повечето от кандидатите за ремонт на тунелите не са се харесали на възложителя

Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършила масова сеч на фирми-кандидати по две големи обществени поръчки за ремонт на два тунела на АМ „Хемус“. Агенцията е отстранила с необявени към момента мотиви голяма част от кандидатите, свеждайки конкуренцията почти до нула. Така по едната обособена позиция – за ремонт на тунел „Топли дол“, от 6 кандидата е останал само един. За ремонта на тунел „Правешки хан“ все пак ще има някакво състезание – до отваряне на ценови оферти са допуснати двама от 6 участници. 

Това съобщи „Mediapool“, като цитира наличната публично информация в портала на  Агенцията за обществени поръчки. Проверка на „Сега“ потвърди информацията. Публикуването на доклади по процедурата предстои, но решението за масово отстраняване на фирми е точно обратното на обявената политика към повишаване на конкуренцията и ограничаване на процедурите в стил „състезание с един кон“. 

Прогнозната стойност на поръчката е за 75 475 000 без ДДС (35 650 000 лв.  за ремонта на тунел „Топли дол“ и 39 825 000 лв. за „Правешки дол“ ). В рамките на обявения срок за подаване на оферти са постъпили общо 12 предложения – по 6 на обособена позиция, като кандидатите за ремонт на тунела са големи фирми. За „Топли дол“ оферти са подали "Геострой", "Трейс груп холд", "ГБС Инфраструктурно строителство", консорциум между „Джи Пи Груп“ и „Европейски пътища“, „Орс инфраструктура“ и „Иса 2000“. До отваряне на ценова оферта е допусната само „ОРС инфраструктура“ с предложена цена от 35,5 млн. лв. Офертите и за втората позиция са подадени от почти същата конфигурация от фирми, като до отваряне са допуснати само "ГБС Инфраструктурно строителство" с цена 39,8 млн. лв. и „ОРС инфраструктура“ с оферта от 38,6 млн. лв. 

„ОРС инфраструктура“ е основана 2008 година, в момента собствеността се дели между строителните предприемачи Огнян Павлов и Владимир Павлов. Справка в регистъра на обществените поръчки показва, че фирмата има три сключени по-малки строителни договори при служебния кабинет с АПИ – от декември, 2022 г., на стойност 4,6 млн., 2,6 и 2,9 млн. лв. Останалите договори на фирмата с АПИ са от 2018 г. и преди това. 

Масовото отстраняване на кандидати е в разрез с обявения курс към гарантиране на конкуренцията при обществените поръчки и ограничаване на процедурите само с един участник. В Закона за обществените поръчки бяха подготвени изменения в този дух, като това е една от реформите по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Предложените текстове предвиждаха забрана възложителите да отстраняват участници на формални основания. „Възложителят не отстранява участник, когато констатираните недостатъци не променят по същество фактите относно липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, съдържанието на офертата, както и предложенията в нея, които подлежат на оценяване“, пишеше в проекта. Предстои да стане ясно какви са причините за масовото отстраняване на кандидати по поръчките за двата тунела.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?