Quantcast

Медия без
политическа реклама

6 от 15-те язовира за питейна вода са на 1/3 от обема си

В МОСВ ще се създаде център, който ежедневно да следи нивата

30 Яну. 2020
МОСВ

Басейновите дирекции ще извършат проверки на всички ВиК оператори по изпълнение на условията в разрешителните за водовземане. Това реши днес на извънредно заседание Висшият консултативен съвет по водите в МОСВ, под ръководството на министъра на околната среда и водите Емил Димитров и с участието на зам.-министър Красимир Живков. Участваха още представители на МРРБ, Министерството на енергетиката, „Язовири и каскади“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и „Софийска вода“ АД.

Експертите от басейновите дирекции ще проверяват дали са изпълнени условията в разрешителните за монтиране на измервателни устройства. Така ще се проследи отчита ли се реално ползваната от ВиК операторите вода и рационалното използване на наличния природен ресурс.

„Проблемите във ВиК сектора ги знаете – върви едно междусистемно надлъгване от години. За да скрият загубите по мрежата и авариите по довеждащия водопровод, не отчитат колко взимат от язовирите. Имаме ВиК, които работят прекрасно, има други, които някак си не работят“, каза министър Димитров на заседанието.

Според информацията, изнесена от зам.-министър Живков, има ВиК оператори, които отчитат 95% загуби по мрежата – като в Шумен, много други дружества пък съобщават за 70-85% загуби.

„Ние всеки месец гледаме една справка, сверяваме с другата на ВиК и басейнова дирекция и потвърждаваме тяхната потребност. Но вярвайки безрезервно, стигаме до конфликти ситуации. Затова ще променим системата. Ще се срещна с представители на Министерството на енергетиката, МЗХГ, МРРБ, „Язовири и каскади“ и всички заинтересовани страни. Ние сме в началото на процеса по разрешаване на водовземането, затова трябва да променим начина на работа първо при нас и после да го изисквам от другите - обясни министърът. - Всеки ден ще отчитаме, всеки ден ще проверяваме потоците. Не може цял месец да е една и съща цифра за приток и за разход. Ясно е какво се прави – гледат миналогодишна база, не се мери и си пускат данни каквито си искат. Няма измервателни уреди и после сме изненадани. Ще изпращаме данните на всички ведомства по служебен ред, за да е ясно, че не крием нищо и да сме максимално прозрачни. И ще изискваме от тях по служебен ред информация“.

Министър Емил Димитров съобщи още, че в МОСВ ще бъде създаден специален център, който ежедневно ще следи, и ако трябва ще се променят графиците на 10 дни. Той добави, че има няколко проблемни язовира. "Ако затегнем режима там, ще имаме вода за цяла година, ако не го затегнем, след 3 месеца ще питаме къде е водата. Ще водя разговор с ВиК, но ние трябва да защитим обществения интерес. Важно е да се осигури за населението вода, приоритет са хората“, каза министър Димитров, цитиран от пресцентъра на МОСВ.

Общо 6 язовира от 52, наблюдавани от МОСВ, са с обем под 50%, съобщи министерството. Но от справката личи, че всъщност са пълни максимум или малко над 1/3 (33.3%). Язовирите са: "Студена" е на 13,4% от обема, "Асеновец" – 28,3%, "Дяково" – 35,5%, "Ястребино" – 31,1%, "Калин" – 33,7, "Карагьол" – 32%.

Съветът взе решение МОСВ да продължи да следи състоянието на всички 52 значими и комплексни язовира. И при установяване на обем под 50% на 15-те язовира, от които се използват води за питейно водоснабдяване, да се вземат мерки за спиране на водите за промишлеността, енергетиката и др. нужди и ограничаване на водите за питейни цели и преминаване към алтернативни водоизточници.