Quantcast

Медия без
политическа реклама

Жилищна сграда с басейн расте до защитената зона на Витоша

Разрешението за строеж е издадено през февруари от главния архитект на София Здравко Здравков

13 Окт. 2020
Люблена Папазова

На 500 метра от границите на защитена зона "Витоша" край София се строи жилищна сграда, като за целта се изсичат огромно количество дървета. За това сигнализираха журналистът Люблена Папазова и общинският съветник от "Демократична България" Тома Белев. Папазова разпространи и снимки на строителната площадка.

"Блок на Витоша, в природния парк, на метри от любимата на туристите пътека "Инж. Иванов" в района на село Бистрица, местността Манастира, която вече стана известна. Строи се без почивен ден, включително и днес. Направен е път, дърветата се секат непрекъснато, колите на работниците се качват все по-нагоре. Според информационната табела става дума за жилищна сграда с паркинг и трафопост, подпорна стена не се споменава. Моля споделяйте, защото скоро дори на Черни връх ще вдигнат една кооперация”, се казва в поста на Папазова във "Фейсбук".

Според Белев имотът, върху който се строи, е с обща площ от 43 дка. Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на Столична община Здравко Здравков на 24 февруари т. г., показва регистърът на НАГ. То е влязло в сила на 11 март. Разрешението е за строеж на  жилищна сграда, закрит и открит басейн, обслужваща сграда с гаражи, подземен поливен резервоар, резервоар за противопожарни нужди, изгребна яма и вграден трафопост. Разгъната застроена площ на обекта със сутерена е 6655 кв. м.

Разрешението е издадено на името на Николай Динков Найденов, на когото през юни 2016 г. Столичният общински съвет е разрешил да обедини множество закупени по-малки парцели и да бъде изработен подробен устройствен план на новия урегулиран поземлен имот. В решението на СОС пише, че искането за ПУП е разгледано от ОЕСУТ през 2014 г. и че през 2015 г. е внесено допълнително геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата висока растителност, заверена от общинското предприятие "Зелена система".

"Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с предвижданията за зоната по Общия устройствен план на Столична община. Според него имотите, предмет на плана, попадат в зона "Жилищна зона с преобладаващо малоетажно застрояване в природна среда". Предвиденото застрояване на жилищни сгради и трафопост е допустимо в тази устройствена зона. С плана за застрояване се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин застрояване", е записано в решението на СОС.

В него е посочено още, че е "представено становище на РИОСВ за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва необходимост от извършването на оценка на въздействието върху околната среда". Според Тома Белев обаче в регистъра на процедурите по ОВОС липсват данни за подобна процедура в землището на село Бистрица или от този инвеститор.

"За контрола направихме проверка и в регистъра за екологична оценка, където също се установи липса на данни за подобна процедура на името на инвеститора или за землището на селото. На сайта на РИОСВ София е открито решение от 2016 г., с което се счита, че приемането на ПУП не подлежи на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 зоните", поясни общинският съветник във "Фейсбук".

Съгласно проекта за общ устройствен план на София имотът попада в "Жилищна зона с малко етажно застрояване в природна среда", съобщава още Белев.

"Съгласно Приложение 1 на становището по екологична оценка на плана е записана мярка "Предвиденото разширение на устройствената зона в северната част на Бистрица да се ограничи, като се отстои най-малко на 500 метра от границите на Защитена зона Витоша за все още незастроените територии. Съгласно това и поради факта, че целият имот, който се застроява, попада в границите на полосата от 500 метра на границата на парка, считам, че той не подлежи на застрояване. Като общински съветник отправих искане до министъра на околната среда за проверка и издаване на принудителна административна мярка за спиране на строежа за нарушаване на условията по екологичната оценка", съобщи Белев във "Фейсбук".

В края на август от софийската организация на АБВ свикаха пресконференция заради строежа над Бистрица.

"Във вилна зона "Бистрица" са изсечени десетки декари гора в подножието на планината. В момента мястото е терен, строителна площадка. Подчертавам, че не става въпрос за незаконен строеж. Мястото е заградено с ограда, има си табелка, на която си пише кой е възложителят, строителният надзор и всички необходими реквизити", съобщава председателят на организацията Христо Колев.

"След като не е незаконно, тези разрешения, са подписани от някого. Не от една, а от доста институции. Съгласувано е и дадена зелена светлина. Ние от АБВ искаме да попитаме как е възможно да се строи в планина Витоша? Ще искаме среща с кмета на район "Панчарево" Николай Гюров, ще искаме среща със столичния кмет Йорданка Фандъкова, с гл. архитект Здравко Здравков", коментира още той.

Не е оповестено дали такава среща се е състояла и какви са резултатите от нея.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?