Медия без
политическа реклама

Заповедите на Ананиев може да се обжалват, но не съвсем

Над 120 жалби са постъпили за краткия живот на заповедта за задължителното носене на маски

Всички заповеди на здравния министър, свързани с извънредното положение, вече са атакувани в съда. Рекордьор и тази за носенето на маски, която беше в сила броени часове.
Илияна Кирилова
Всички заповеди на здравния министър, свързани с извънредното положение, вече са атакувани в съда. Рекордьор и тази за носенето на маски, която беше в сила броени часове.

Заповедите, които здравният министър Кирил Ананиев издава във връзка с извънредното положение, на практика не може да бъдат обжалвани в момента. Причината е, че макар и обжалването да е допустимо, законът за извънредното положение регламентира, че сроковете за администрацията спират да текат. А за да бъде образувано дело срещу заповед на министъра, първо преписката трябва да бъде окомплектована от ведомството му.

Всички заповеди, които Ананиев издаде от началото на извънредното положение, са обжалвани. Това обясниха пред "Сега" от Върховния административен съд. Рекорд е поставила заповедта за задължителното носене на маски. Макар и да действа броени часове, срещу нея в съда са постъпили над 120 жалби.

Проблемът със сроковете за администрацията е поставен от председателя на ВАС Георги Чолаков по време на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във вторник. Правосъдният министър Данаил Кирилов е уверил, че той ще бъде разгледат от правната комисия на парламента. Не е ясно обаче кога ще стане това. Късно във вторник се разбра, че депутатът Хасан Адемов е заразен с коронавирус и в момента е неясно как ще продължи да работи Народното събрание

Съдийската колегия реши във вторник да включи и делата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията по Глава 15 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в списъка с производствата, които ще се гледат по време на извънредното положение. Засега решения по дела няма да се обявяват, съобщи lex.bg. Даниела Марчева обясни, че всички действия на администрацията при извънредно положение трябва да са предмет на обжалване и разглеждане. Боян Магдалинчев даде и пример: "Представете си, че пред дома ви застане полицай и каже, че не ви допуска до жилището ви, защото така му разпоредили. Точно в такава хипотеза може да атакуваш директно в съда това действие на длъжностно лице".

Съветът реши още, че свидетелствата за съдимост ще се издават и на гише в съдилищата. В Софийския районен съд, където се издават около 500 свидетелства дневно, службата работи с нормално работно време, казаха за "Сега" от съда.

Задава се проблем с решенията по делата

Проблем се задава заради отказа на Съдийската колегия да отмени решението си, че по време на извънредното положение не се обявяват решенията по дела. За това настояваха много адвокати, граждани и ЧЕЗ. В писмо до съвета от електроразпределителното дружество обясняват, че очакват решенията по над 200 дела. От ЧЕЗ посочват, че след тяхното обявяване ще имат 14 дни да изготвят жалби, което ще е непосилно за юристите им.

Висшият адвокатски съвет на свой ред предложи на ВСС да се обявяват поне окончателните и необжалваеми актове. Съветът обаче остана непреклонен с аргумента, че целта на мярката за забрана за обявяване на актове е да се избегне струпването на хора. Олга Керелска предложи да се създаде работна група, която да подготви няколко варианта кои актове да се обявяват. Тя каза, че необявяването на решенията ще затрудни не само страните по дела, но и самите съдилища, които след извънредното положение ще трябва да публикуват огромен брой решения.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов, който беше поканен да присъства виртуално на заседанието, както и останалите членове на съвета, заяви, че няма пречка актовете да се обявяват. Още повече, че със закона за извънредното положение за страните са спрени сроковете за обжалване.

Боян Новански го репликира с въпроса кому е нужно обявяването на решенията, на което Кирилов заяви: „На страните, за да се подготвят, а съдиите да си изчистят делата, които не са написали“. И добави: „Ако съставът иска да си обяви акта, ако няма свръхголям проблем написаното да достигне до деловодството или до информационната система, не виждам пречка да се обяви актът, а страната да има целия този период да организира защитата“.

Чолаков дори изказа мнение, че законът пречи изобщо съдилищата да работят.

Лозан Панов нареди ВКС да обявява решения

Върховният касационен съд (ВКС) ще образува дела по книжата, постъпили от началото на извънредното положение до днес и ще започне да обявява решенията си. Това нареди председателят на съда Лозан Панов. В заповедта му се казва "да бъде създадена необходимата организация за образуване на касационни производства по постъпили във ВКС книжа от 13 март 2020 г. до 1 април 2020 г., както и за обявяване на постановените съдебни актове по граждански, търговски и наказателни дела, при съобразяване на въведените ограничителни мерки за безопасност". За книжата, които се внасят тепърва в съда, ще се решава след края на извънредното положение, който засега е 13 април.

Съдът трябва да контролира законите за извънредното положение 

Прилагането на законите за извънредно положение трябва да бъде внимателно контролирано от съдебната система, се казва в послание на Хосе Матос, вицепрезидент на Международната асоциация на съдиите и президент на Европейската асоциация на съдиите. "Тези извънредни решения ще се конфронтират с нормалните принципи на демократичното управление, правата на човека и върховенството на закона. Във всички страни, които решат да прилагат ограничения на конституционния ред, неизбежно ще се появи рискът от подкопаване на ролята на съдебната система", допълва Матос. Според него правителствата не трябва да се изкушават да възприемат настоящата криза като възможност да пренебрегнат основната роля на независимите съдилища като пазители на правата на човека и гражданските свободи. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата