Quantcast

Медия без
политическа реклама

Столична община е осъдена да махне трамвая от бул. "Скобелев"

Решението трябва да се изпълни до година след влизането му в сила

22 Авг. 2022
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Софийският градски съд осъди Столична община в срок от една година от влизане в сила на съдебното решение да преустанови експлоатацията на временното трамвайно трасе от бул. „Витоша" по бул. „Ген. М. Скобелев" до „Петте кьошета", което създава наднормен шум и наднормени вибрации в близките жилища. В решението си съдебният състав с председател Гергана Коюмджиева постановява, че въпросното трасе трябва да бъде преместено. Конкретният участък е по бул.“Ген. М. Собелев“, в зоната от бул. „Витоша” до бул. „Христо Ботев” („Петте кьошета”). Решението на СГС подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от получаването му от страните.

"В хода на съдебното дирене по безспорен начин бе доказано наличието на наднормен шум и вибрации в жилищата, намиращи се в процесния участък и причинната връзка с твърдяното неизпълнение на задълженията на ответната община за контрол и управление на дейностите, свързани с организацията на градския транспорт, и конкретно с временно трамвайно трасе. Не бе установено изпълнение на задължението на кметовете на Столична община да организират и регулират движението на транспорта в населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми", пише в мотивите към съдебното решение.

"От приетата комплексна медико - психологическа експертиза безспорно се установи, че продължителните наднормени нива на шум и вибрации оказват неблагоприятно въздействие върху организмите на изложените на шум лица. Тези отрицателни въздействия водят до повишаване на общата заболеваемост в следствие на понижената имунна защита на организма. Установи се, че по-високите нива на шум и вибрации водят до отделяне на по-голямо количество стресогенни хормони – адреналин и кортизол. Вещото лице д-р В. М. – специалист невролог, обоснова, че тези стресогенни хормони оказват влияние на всички видове функции в организма, особено когато този ефект се кумулира. Вещото лице психолог Д. Р. от своя страна изясни, че  шума и вибрациите, когато са над нормата, повлияват негативно на съня, както и че при невъзможност човек да се възстанови чрез нощен сън, това несъмнено се отразява на живота му цялостно", се казва още в него.

Делото течеше от 2017 г. - по иск на 7 души, към които после се присъединиха още 11. Ищците напомняха, че това трасе е факт от 2010 г. във връзка с изграждането на втория диаметър на софийското метро.

Още по темата