Quantcast
Прокуратурата готви багери за част от вилата на Божков | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Прокуратурата готви багери за част от вилата на Божков

ДНСК е открила незаконни преустройства и две новоизградени сгради без строителни книжа, твърди държавното обвинение
5 248

Прокуратурата очевидно подготвя възможността за влизане на багери в част от вилата на бизнесмена Васил Божков на Витоша. Това се подразбира от съобщение на държавното обвинение, според което в бившата резиденция на Тодор Живков, собственост сега на намиращият се в Дубай Божков, имало незаконни преустройства.

Според въпросното съобщение, Върховна административна прокуратура (ВАП) е сезирала кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“, намираща се в природен парк „Витоша“. На Столична община е указано "упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията ( ЗУТ),  за строежа на вила „Аглика“ при наличие на основание за това".

Веднага след това става ясно, че е приключила проверката на ДНСК във въпросната вила, която беше възложена също от прокуратурата само преди две седмици. Държавното обвинение твърди, че е получила доклад от ДНСК, в който се посочва, "че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ". По време на  проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район „Витоша“– СО и на НАГ – СО.  Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столична община, твърди прокуратурата.

Затова и сега Столична община следвало "да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място като се изискат и всички относими към гореизложеното данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове". Трябвало да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

"Докладът от проверката следва да е подробен и да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай, че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер - да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП", указва прокуратурата и добавя, че иска резултат от проверката "в най-кратък срок".

ПРОВЕРКА И НА „ВИЛНА ЗОНА ВИТОША“

Вероятно в опит да се предпази от констатации, че се е фиксирала единствено във Васил Божков, прокуратурата пуска и второ съобщение, с което обявява, че сезира началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и кмета на София да извършат спешна проверка на място и по документи на така наречената „Вилна зона Витоша“.

ВАП е образувала преписка по публикации в медиите, в които се споменава, че в част от така наречените частни резиденции и други имоти, намиращи се в природен парк „Витоша" от страната на хижа „Алеко“, сменили първоначалната си собственост след приватизиране, има вероятност да са извършвани съществени преустройства. За другата част от имотите информацията е на противоположния полюс - че са в изключително занемарено от техническа гледна точка състояние и в такъв вид увреждат природата и създават потенциална опасност за живота и здравето на минаващите покрай тях туристи. Описаните по-горе обстоятелства обосновават намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност. Проверката следва да установи спазват ли се всички нормативни изисквания на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите нормативни актове по устройство на територията.

 

Още

София възлага нови и нови поръчки на скандална фирма

15.06.2021

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ

4877
Ще се обърне ли Гешев срещу Пеевски
ДБ: Прокуратурата пак да разследва Мирослав Боршош като шеф на НДК

14.06.2021

2006