Медия без
политическа реклама

Половината договори за ремонти в София са с подозрения за измама

В една от обществените поръчки е създадена методика за оценка, която не гарантира реална конкуренция, установява АДФИ

19 Септ. 2023Обновена
В последния приет бюджет кметът Йорданка Фандъкова представи нова мащабна програма за ремонти в София.
В последния приет бюджет кметът Йорданка Фандъкова представи нова мащабна програма за ремонти в София.

В половината от проверените обществени поръчки на Столична община за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2021 г., за ремонт на централната градска зона  има съществени нарушения, както и установени индикатори за измама. Това сочат данните от проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), възложена от министъра на финансите, съобщават от агенцията.
Процедурите и договорите се отнасят за основния ремонт и обновлението на т.нар. Зона 4 от софийския център, включваща площад „Народно събрание”, бул. „Цар  Освободител”, част от бул. „Васил Левски”, пл. „Васил Левски”, част от ул. „Московска“, част от ул. „Г. С. Раковски”, пл. „Ал. Невски”, част от ул. „Париж”, част от ул. „Оборище, градините около храм-паметника „Ал. Невски”, храм „Св. София”, пред Синодалната палата и около паметника на Иван Вазов. Въпросният ремонт започна през 2018 г., като в първия му етап бяха извършени само част от планираните обновления.  

Проверени са шест процедури по реда на Закона за обществените поръчки, седем договора за възлагане, както и изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съобщават от АДФИ. "Органите на агенцията установяват редица нарушения в три от шестте проверени процедури. Например, в една от тях е създадена методика за оценка, която не гарантира реална конкуренция и не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта. По тази процедура е сключен договор за строителство за почти 20 милиона лева. При втората процедура, която е за избор на строителен надзор, комисията е отстранила трима участника, тъй като са предложили по-благоприятни от средната стойност на предложените цени на останалите участници, без да изложи по същество мотивите, с които отхвърля писмените обяснения на отстранените кандидати. В третата процедура, за избор на екип за управление и изпълнение на проекта, е установено, че в офертите на отстранените пет от общо шест участници, има предложения, които са аналогични на предложените от единствения участник, допуснат до оценка. Въпреки това комисията е приела, че е налице съответствие, водещо до отстраняване от участие. В дейността на комисията АДФИ е установила индикатор за измама", се казв още в съобщението.
Проверката на изпълнението на седемте договора установява нарушения в четири от тях, пишат още от агенцията. "В три договора на обща стойност близо 22 млн. лв. с ДДС не са защитени финансовите интереси на възложителя. В два от тях не е предвидена гаранция, обезпечаваща авансово преведените средства. При третия договор е допуснато възстановяване на дължимия аванс в размер на 2,5 млн. лева по сметка на Столична община четири месеца след изтичане срока на валидност на банковата гаранция за авансово преведени средства и след прекратяване на договора. В един от проверените договори на стойност 21,5 млн. лева също е установен индикатор за измама, тъй като мотивите за прекратяването му противоречат на представените в хода на финансовата инспекция документи. В същия договор е установено, че от страна на Столична община, строителният надзор и външният консултант не е осъществяван контрол", изброяват още служителите на АДФИ. 
"При договор, изпълняван в рамките на проект по програма „Региони в растеж“, е установено, че е налице забава от страна на изпълнителя, за което съгласно договореното се дължи неустойка. Към момента на извършване на проверката договорът е в процес на изпълнение, като дължимата неустойка от изпълнителя, следва да бъде удържана при окончателното разплащане в договореният размер и съобразно дните на забава", се казва още в съобщението.

От Столична община разпространиха отговор на заключенията на АДФИ, според който по нито един от проверяваните 6 договора нямало щета за бюджета на София. "Проверката на АДФИ на обществените поръчки, попадащи в обхвата на Зона 4 от централна градска част, започна през февруари 2023 г. и завърши с доклад на проверяващите на 11.07.2023 г. По отношение на всички констатации на проверяващите Столична община възрази, като предостави допълнителна информация и документи. По нито един от проверяваните 6 договора не е установена щета за бюджета – няма неправомерно усвоени или невъзстановени аванси. Твърденията на АДФИ са единствено за възможни рискове, които не са се реализирали при изпълнението на договорите и това е установено от проверяващите, които не констатират щета за бюджета. Това може да бъде установено от публичната информация на страницата на АДФИ, в т.нар. актове за начет, където Столична община не фигурира. Това важи за всички приключили договори, в които видно от проверката на АДФИ, щета не е установена", пише в отговора.

"Столична община следи стриктно изпълнението на последния действащ договор – този на фирма „Трейс Груп Холд“ за довършване на основния ремонт около храм-паметника Ал. Невски (въпросният договор не е предмет на проверката на АДФИ - б.р.). Договорът е обезпечен с гаранции в размер над 5,1 млн. лв., като всички предоставени аванси са обезпечени на 100%. До момента на фирмата изпълнител е наложена санкция по закона за културното наследство в размер на 100 хил. лв. (заради трошенето на жълти павета - б.р.). Всички санкциите за забава или некачествено изпълнение ще бъдат наложени при окончателно приемане на обекта, който все още е в процес на изпълнение. В хода на проверката е съставен само един акт за нарушение, срещу който е предоставено мотивирано възражение от страна на Столична община. До момента АДФИ не се е произнесла по възражението. Поясняваме, че актът е само върху един от показателите за оценка „К2 – Оценка по технически показатели“, който според проверяващите не давал възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта. Този показател формира само част от общата оценка, която се присъжда на участниците. Твърдението категорично не отговаря на истината, затова актът е оспорен и в случай, че възраженията не бъдат приети, ще бъде оспорен и пред съда", коментират още от "Московска" 33.

    

На вниманието на Кьовеши

Кандидатът за кмет на София от ПП/ДБ и "Спаси София" Васил Терзийски обяви, че ще сезира Европейската прокуратура за резултатите от проверката на АДФИ. "Столичната община е ощетена с десетки милиони за пореден път. Още един от резултатите на феномена “ремонт на ремонта”. Ето само част от констатациите:
-Документални и финансови измами.
-Щети в особено големи размери без да са защитени финансовите интересите на Столична община.
-Създаване на документи със задна дата.
-Нает е Външен екип за управление и изпълнение на проект да извършва дейности, които на практика дублират работата на екип експерти на СО.
-Отнело е няколко години на общината да установи, че ремонт в центъра ще засегне Военния клуб. По този договор финансовата ревизия доказва: преднамерено, невярно и неточно представяне на фактите и мотивите около прекратяването на договора.

За пореден път ставаме свидетели на това как се харчат европейски средства по „нашенски“. Тази практика трябва да спре веднага, затова незабавно ще сезирам Европейската прокуратура”, коментира Терзиев.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата