Quantcast
КПКОНПИ пак откри конфликт на интереси на кмета на "Красно село" | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

КПКОНПИ пак откри конфликт на интереси на кмета на "Красно село"

Росина Станиславова платила с общински пари на адвокат, който я представлявал и в лично качество
1 974
 ЕПА БГНЕС
Росина Станиславова

КПКОНПИ установи нов конфликт на интереси за кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова (мандат 2019-2023 г.), съобщи комисията на сайта си. Производството е започнало по сигнал. В качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Столична община, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време Станиславова ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество, поясняват от КПКОНПИ.

Административните производства и делата, по които същите са били ангажирани от нея в лично качество, са свързани с установените по-рано от комисията два конфликта на интереси по отношение на Станиславова - първият, за това, че е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила е възнаграждението за себе си и е избрала екипа на проекта. Вторият конфликт на интереси е установен за това, че е ангажирала дъщеря си на трудов договор по същия проект - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В хода на проверката е установено, че на 15 септември 2021 г. Станиславова е подписала възлагателно писмо за консултация и представителство с единия от адвокатите, на следващия ден е подписала отчет за свършената от него работа, а на 21 септември 2021 г. е подписала платежно нареждане за изплащане за сметка на общинския бюджет на възнаграждение на адвоката, ангажиран със защитата й като частно лице. По този начин тя е изпълнила състава от конфликта на интереси, като е упражнила правомощия по служба в свой частен интерес, който би могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията ѝ по служба.

На 23 август 2021 г. КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за Станиславова за това, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв. Това е второто поред решение на КПКОНПИ за конфликт на интереси по отношение на кмета на столичния район „Красно село“. На 9 юни 2021 г. е установено, че Росина Станиславова е определила сама себе си като ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по проекта. Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв.и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК, припомнят от комисията. За Росина Станиславова приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в конституцията е предвидено друго.

 

Още

Насред енергийната криза София се оказа с 5 ледени пързалки

02.12.2022

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ

2323
Фасадата на театър "София" се ремонтира "като баня"
GPS-и на деца със специални потребности ще дава Столична община

24.11.2022

225