Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кабинетът предлага тотално спиране на "златните паспорти"

Основните мотиви на правителството за промените са поредните критики на ЕК за даване на българско гражданство срещу инвестиции

25 Окт. 2021ТАНЯ ПЕТКОВА
Илияна Кирилова

Служебното правителство предлага изцяло да се забрани придобиването на българско гражданство срещу инвестиции. Това става ясно от публикуваните днес за обществено обсъждане законодателни промени, които предвиждат премахването на разпоредбите, свързани с т.нар."златни паспорти", заради които странати ни нееднократно през последните години е критикувана от Брюксел. 

Според предложенията на кабинета от Закона за българското гражданство трябва да бъдат заличени два текста - единият е за натурализация на членовете на семейства и самите инвеститори, а вторият е за възможността български паспорт буквално да бъде закупен от човек, внесъл в България 1 млн. лв.

"От създаването на разпоредбите на чл. 12а и 14а в Закона за българското гражданство през 2013 г. до измененията през 2021 г., лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на тези основания, са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство обаче или на някой от следващите етапи на производството се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа или поради извършени други разпоредителни действия", се посочва в мотивите на измененията.

Посочва се още, че са установени случаи, "в които при направено вложение чрез договор за доверително управление, лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи".

Като друг аргумент за отрязването на гражданство срещу инвестиции, служебният кабинет посочва и писмо от юни т. г., в което ЕК за пореден път "изразява безпокойство от продължаващата в Република България законова възможност за придобиване на българско гражданство чрез натурализация в замяна на предварително определени плащания". В писмото се посочвало, че "когато държава-членка упражнява компетентността си да предоставя гражданство е задължена да гарантира, че прави това, без да накърнява същността, стойността и целостта на този основен статут, както е установен в член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз". ЕК "счита, че дадена държава-членка не изпълнява това задължение, когато създава схема, чрез която систематично предоставя натурализация в замяна на плащания в полза на държавата, като същевременно налага на други държави-членки задължението да признават за граждани на ЕС лицата, натурализирани на това основание, и да им предоставят всички права, произтичащи от този основен статут", се казва още в мотивите за законодателните промени.

България е една от трите страни в ЕС, която продава паспорти на инвеститори наравно с Малта и Кипър. В последните няколко години бяха разбити схеми, свързани с фиктивни инвестиции - 1 млн. лв. се внасят в банка, след което се изтеглят веднага при получаването на паспорта. Въпреки опитите законът да бъде променен и гражданство да се дава само срещу реални инвестиции в производство, примерно, ЕК продължи с недоволството и че издаването на "златни паспорти" трябва да бъде изцяло прекратено.

След като само преди два дни управляващи и опозиция единодушно решиха в правна комисия да отрежат получаването на българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции, днес ГЕРБ, патриотите и ДПС си оставиха "вратичка" до окончателното приемане на разпоредбата.

 

Още по темата