Quantcast

Медия без
политическа реклама

Епидемията сви с 23% приходите от осигуровки в НОИ

Два пъти повече безработни, но два пъти по-малко болнични отчита институтът в най-тежките месеци на коронакризата

23% намаление на приходите от осигурителни вноски, 202 500 осигурени по-малко, двойно повече безработни с право на обезщетение, но два пъти по-малко болнични - така изглежда кризата с коронавируса през погледа на Националния осигурителен институт. Данните са публикувани в информационния бюлетин на института.

На този фон по прословутата мярка 60/40, заради която бюджетът на държавното обществено осигуряване бе подсилен с 1 млрд. лв., са отпуснати едва 128.9 млн. лв. на 8411 работодатели за запазване на заетостта на 157 862 души. Данните са към 30 юни, а плащанията продължават и през този месец.

Спадът в броя на осигурените лица през април спрямо март е със 7.2%, а сравнено с декември 2019 г. - 8.3%. През април броят на осигурените е бил 2 593 800 души - с 202 500 души по-малко в сравнение с март, като най-голямо намаление се отчита при работещите на трудови правоотношения в масовата трета категория труд - 187 100 души. Слабо намаление са забелязва и в държавната администрация, но сектор "Сигурност" - полицаи и военни, се увеличават спрямо декември 2019 г. от 67 300 на 67 500 души.

Кризата води и до спад на приходите от осигурителни вноски, които са под 500 млн. лв. за май - 496.2 млн. лв., при 642.6 млн. през април. Намалението е 146.4 млн. лв., което е спад от близо 23%. През март приходите от осигурителни вноски са били 633.7 млн. лв., като намалението спрямо февруари е почти 10 млн. лв.

"Намалението в приходите от осигурителни вноски е в пряка зависимост от спада в броя на осигурените лица през април спрямо май. Намалението в приходите от осигурителни вноски обаче е по-голямо от това на осигурените лица, което подсказва, че освен съкращения на персонал е налице и намаление на общия брой на отработените часове в икономиката", отбелязват от НОИ.

Бумът от нови безработни натовари системата с двойно повече хора, които ползват обезщетения за безработица. Известно е, че това наложи парите да се превеждат на два пъти през май и юни, като от НОИ обясниха това с необходимостта от извършване на допълнителни проверки за преценка на правото на лицата на този вид обезщетения. От малко под 70 000 лица през декември 2019 г., в средата на настоящата година броят на лицата с изплатени парични обезщетения за безработица е нараснал над два пъти до близо 147.5 хиляди души, посочват от осигурителния институт. Това обаче беше краткотрайно явление - след рязкото повишаване на новорегистрираните безработни с право на обезщетение през април на 68 151, то още през май броят им спадна на 30 206, а през юни вече влезе в почти нормални граници - 15 990 новорегистрирани.

Противно на опасенията, върналите се от чужбина българи не натовариха българската осигурителна система - при тях има увеличение, но броят им остава десет пъти по-малък от "вътрешните" безработни. При 5244 през януари, хората със стаж от чужбина са достигнали 8944 през март, след което намаляват до 6080 души през юни (това е общият брой на хората, които получават обезщетение за безработица през съответния месец).

Статистиката на НОИ потвърждава, че страховете на управляващите от първите дни на кризата, че задължителната карантина ще ликвидира бюджета за болнични, са били неоснователни. Болничните не само не се увеличават, а са наполовина по-малко от обичайното. През април, март и юни са приети почти два пъти по-малко болнични листове в сравнение с януари, февруари и март - логично при увеличена безработица, много хора в неплатен отпуск или работещи дистанционно. Увеличение има само на болничните листове поради карантина, но те са 20 754 броя за първите 6 месеца на годината при общо 1 273 242 листа за периода.

Данните окончателно показват, че правителството не успя да подаде ръка на бизнеса в най-трудните седмици на кризата. Към 30 април до фирмите са достигнали едва 7.8 млн. лв. по схемата 60/40. Те са за спасяване от съкращение на 25 185 души. Към 30 юни плащанията са на обща стойност 128.9 млн. лв., а обхватът - 8411 работодатели, поискали подкрепа за 157 862 служители. Едва 3-5% от подпомогнатите работници са получили над 1000 лв. компенсация. За 60-70% от наетите помощта е до 400 лв.

Още по темата