Медия без
политическа реклама

"Екогласност" осъди България в Страсбург заради АЕЦ Козлодуй

12 000 лв., които ВАС е наредил сдружението да плати на АЕЦ, са прекомерно високи разноски, приема ЕСПЧ

АЕЦ "Козлодуй" настоява за 18 000 лв. разноски по делото. ВАС ѝ присъжда 12 000 лв. Според съда в Страсбург и това е прекомерно.
БГНЕС
АЕЦ "Козлодуй" настоява за 18 000 лв. разноски по делото. ВАС ѝ присъжда 12 000 лв. Според съда в Страсбург и това е прекомерно.

България е осъдена да плати обезщетение на Национално движение "Екогласност", след като съдът в Страсбург прие, че по дело, водено от организацията са определени прекомерно големи разноски.

Съдът в Страсбург приема единодушно, че е нарушена конвенцията за правата на човека. Затова държавата трябва да плати 4500 евро на "Екогласност".

Заместник-председателят на сдружението Петър Пенчев "Екогласност" сезира ЕСПЧ, след като през 2016 г. е осъдена да плати на на АЕЦ "Козлодуй" - 12 000 лв. Това са разноски по делото, което организацията води пред Върховния административен съд с искане да бъде отменено влязлото в сила съдебно решение, потвърждаващо заповедта на екоминистъра от 2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за продължаване срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй". 

ВАС отказва да отмени влязлото в сила решение и осъжда "Екогласност" да плати разноските на АЕЦ. Председател на 7-членният състав на съда е Боян Магдалинчев, който в момента е представляващ Висшия съдебен съвет. Страсбург приема, че Върховният административен съд не се е мотивирал в достатъчна степен защо е присъдил толкова големи разноски и е пропуснал да направи баланс между общия интерес и правата на "Екогласност".

АЕЦ настоява за 18 000 лв. разноски. ВАС ги намира за прекомерни за адвокатско възнаграждение "съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото и приема, че следва да се присъди в размер на 12 000 лв." Това е 24 пъти колкото минималния размер на адвокатското възнаграждение за този казус по наредбата за адвокатските хонорари. При това става дума за дело, по което са разглеждани предимно процесуални въпроси, а не въпроси по същество. А и тези процесуални въпроси не само не са особено сложни, а част от тях са били вече разрешени на предходен етап по делото.

Адвокат Александър Кашъмов, който води делото на "Екогласност" в Страсбург, записа в жалбата, че присъдените разноски са прекомерни и определени без зачитане на справедливия баланс между интересите на обществото и на основните права, особено в светлината на ролята на обществен страж, която неправителствените организации изпълняват в демократичното общество. В жалбата е посочено още, че преценката на ВАС изглежда субективна и немотивирана, а и в закона липсват ясни критерии за прекомерност на адвокатското възнаграждение. ВАС също така не е отчел липсата на данни как е калкулирано претендираното от АЕЦ адвокатско възнаграждение, отбелязва още Страсбург.

Според ЕСПЧ осъждането на "Екогласност" да плати 12 000 лв. разноски е намеса в имуществените права на сдружението, макар да е плащане в полза на спечелилата делото страна. Затова тази намеса следва да бъде преценявана в светлината на законността, обществения интерес и балансирането между общия интерес и правата на сдружението, приема Страсбург.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата