Quantcast

Медия без
политическа реклама

ЕК ни даде зелена светлина за 11 млрд. евро до 2027 г.

Брюксел одобри споразумението за партньорство с България за новия програмен период

Европейската комисия даде зелена светлина на предложената от България рамка за инвестиране на еврофондовете за новия програмен период 2021-2027 г. Споразумението за партньорство включва основните рамкови договорености за всички оперативни програми, а стойността на инвестициите по него е в размер на 11 млрд. евро. Одобряването на документа ще отвори пътя пред одобряване и на новите оперативни програми и евентуално стартиране на изпълнението по част от тях през втората половина от годината.

Споразумението за партньорство е поредният стратегически документ, който се забави покрай служебния кабинет и трудностите около структурирането на новото правителство. Проектът бе готов още миналата година, като в него оставаха отделни проблемни въпроси като инвестирането на Фонда за справедлив преход и допустимите региони, които ще могат да получават пари по него. Правителството одобри окончателните редакции по документа в края на април, а сега идва и положителна оценка от Европейската комисия.

Споразумението за партньорство обхваща намеренията на България за инвестиране на средствата от общо 5 европейски фонда – Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд +, Кохезионен фонд, Фонда за справедлив преход и Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. С парите по тези фондове ще бъдат изпълнени общо 10 национални програми – консурентоспособност и иновации; научни изследвания и дигитализация за интелигентна специализация; техническа помощ; околна среда; транспортна свързаност; развитие на човешките ресурси,; образование; храни; развитие на регионите и морско дело. Някои от програмите вече са одобрени в окончателна редакция от МС – като например програма „Образование“, одобрена в края на юни, и „Развитие на човешките ресурси“ – в началото на юни, но други още се бавят. Одобряването на програмите и от ЕК ще даде възможност за започване на изпълнението. Заради забавянето и на плана за възстановяване, и на споразумението за партньорство 2022 година се очертава като много слаба по линия на новото финансиране, като в момента се изпълняват проекти само по стария програмен период.

Очакваните от България 12 млрд. лв. по линия на плана за възстановяване са извън финансирането по оперативните програми. 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?