Медия без
политическа реклама

Дело за смъртта на родилка е протакано над 14 години

Основната вина е на разследващите и прокуратурата, които са бездействали

Илияна Димитрова

Дело за смърт на родилка поради лекарска грешка, продължило повече от 14 години, е открил Инспекторатът към Висшия съдебен съвет при проверка на 117 искания за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли - 30 септември 2022 г. Това съобщи институцията, обявявайки отчета си. 70 от тези молби са основателни, като 23 са по наказателни, а 47 - по граждански, търговски и административни дела.

Делото за смъртта на родилката е най-проточилото се, открито при проверката за този период. Разследването е продължило над 9 години заради поведението на разследващите органи и наблюдаващите прокурори, констатира инспекторатът. Разследването по делото е водено неритмично, назначавани са множество различни съдебно-медицински експертизи с еднотипни задачи. Излиза, че разследващите реално не са си свършили изобщо работата, защото по-голямата част от процесуално-следствените действия са били извършени по искания на защитата на наследниците на жертвата, направени при предявяване на разследването. Общо над 4 години разследващите са бездействали. Делото три пъти е внасяно в съда. В два от случаите съдът е връщал делото на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения.

При медицинската дейност не се дължи резултат, а надлежно поведение, което отговаря на правилата на лекарската професия и лечебната дейност. Това се казва в едно съдебно решение за обезщетение заради лекарска грешка.

Два пъти наблюдаващият прокурор е прекратявал наказателното производство поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер. И в двата случая съдът е отменял прокурорските постановления поради необоснованост на постановленията.

Дълго протаканото разследване е коментирано и в присъдата на първата инстанция. При определяне размера на наложеното наказание Софийският градски съд приема, че спрямо всеки един от подсъдимите е налице изключително смекчаващо отговорността обстоятелство - а именно изтеклият над 12-годишен период от извършването на деянието до постановяването на първоинстанционната присъда (9 години от които досъдебна фаза на процеса). Това е драстично нарушение на изискването за провеждане на наказателното производство в разумен срок, подчертава съдът. На тримата подсъдими лекари Софийският градски съд налага "пробация". Апелативният съд прекратява делото срещу един от подсъдимите, който междувременно е починал. Втората инстанция също така оправдава останалите подсъдими за част от деянията, но оставя присъдата пробация. Върховният съд потвърждава решението на апелативния.

Инспекторите констатират забавяния и в съдебната фаза - градският съд е написал мотивите си 7 месеца след изтичане на 60-дневния препоръчителен срок, а Софийският апелативен съд е забавила администрирането на касационната жалба на защитника на един от подсъдимите с 5 месеца.

Наказателни дела за престъпленията кражба и измама са били забавяни от съдебната система над десетилетие. Това става ясно от последния доклад на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) за установени нарушения при разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

За безкрайния мандат на съдебните инспектори прочетете тук: 

Конституционният съд обяви, че главният съдебен инспектор и членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да стоят на постовете си и след края на мандата си, докато парламентът благоволи да избере приемниците им.

 

Още по темата