Quantcast

Медия без
политическа реклама

БСК се обяви против промените за концесиите на плажовете

03 Март 2019
Илияна Кирилова

В открито писмо до министъра на туризма Николина Ангелкова Българската стопанска камара (БСК) изразява несъгласие с новия модел за концесиониране на морските плажове. От началото на годината тези процедури са прехвърлени от обхвата на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие към новия Закон за концесиите, съобщава Инвестор.бг.

От БСК категорично настояват за възстановяване на стария законов ред, който предвижда възлагането на концесиите да става по силата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на туризма. Според Закона за концесиите обаче раздаването на плажовете на концесия се определя единствено от министъра.

Според национално представителната работодателска организация промяната е в ущърб на предприемачите, инвеститорите и заетите в туризма, които формират близо 12 на сто от брутния вътрешен продукт на България и привличат милиони туристи. От БСК припомнят, че  туристическият сектор е структуроопределящ за българската икономика и от стабилното му развитие зависят редица други отрасли.

Според камарата не е ясно защо една прозрачна и работеща процедура бива заменена с механизъм, който е много по-тромав и сложен. Изискванията към бизнеса за доказване на чисто съдебно минало за страни извън ЕС са на практика неизпълними, а възможността за обжалване на процедурите се отваря за всеки недоволен, което може да доведе до опорочаване на конкурсите и създава несигурност у инвеститорите.

Сериозната опасност е, че бизнесът би могъл да се отдръпне от грижата за плажните ивици и да бъде спрян интереса на големите туроператори и инвеститори. В същото време общините и държавата ще трябва да се грижат за увеличения брой на безстопанствените плажове - за тяхната охрана, почистване, медицинско обслужване и пр. Не на последно място, новите концесионни процедури ще увредят сериозно имиджа на страната ни като целогодишна дестинация за качествен туризъм на конкурентни цени.

Ключови думи:

БСК, плажове, концесия

Още по темата