Медия без
политическа реклама

Трите телекома се държат с клиента като с крепостен

09 Май 2024

Един от проблемните пазари в България е този на телекомуникациите. В него трима участници действат като едно предприятие и така диктуват цените и качеството на услугите, без да допускат нови играчи. "Те предлагат едни и същи продукти на едни и същи цени, имат една и съща агресивна маркетингова политика, имат еднакви клаузи в договорите и общи условия, предлагат пакетни продажби, правят индексация на цените по едно и също време. Потребителят няма никакъв избор, той е като затворен (крепостен) клиент на съответния мобилен оператор. Дори да е възможно да се откаже без неустойки, като отиде при друг оператор, попада на същите условия и цена". 

Това коментира в предаването (О)позиция Мирослава Маринова, доктор по конкурентно право, дългогодишен служител на Комисията за защита на конкуренцията, а в периода 2019-2021 г. експерт в британския енергиен регулатор Ofgem. В момента е преподавател по конкурентно право във Великобритания.

"Това колективно господстващо положение, което не се забелязва от КЗК, позволява на трите мобилни оператора да генерират огромни печалби, като налагат високи цени в ущърб на потребителите", допълва тя. 

Маринова препоръчва спешна намеса от страна на регулаторите като КЗК, КРС и КЗП, която да ограничи пакетните продажби на телекомите, така че потребителите свободно да купуват отделни услуги и продукти, както и да се улесни преносимостта на номерата. Българският пазар се характеризира с 97% пакетни продажби, а това прави преминаването от един към друг оператор много по-трудно.

Маринова коментира и изненадващото гласуване в парламента на 15% таван на търговската надценка за хляба, без предварително обсъждане и оценка на въздействието, 

"Налагането на таван на търговската надценка за хляба в крайна сметка може да предизвика обратен ефект - повишение на цената на хляба. Някои търговци и производители - предимно по-малките, няма да издържат да покриват разходите си и ще бъдат принудени да напуснат пазара. А това ще доведе до увеличение на концентрация на пазара и до повишение на цените в дългосрочен план. Да се надяваме, че мярката, гласувана от Народното събрание, ще е действително краткосрочна - до края на годината, и няма да предизвика по-големи проблеми," отбеляза д-р Маринова. 

Според нея на българския пазар на храни като цяло, както и в други сектори, съществуват системни проблеми с конкуренцията заради липсата на реакция от страна на Комисията за защита на конкуренцията. "КЗК трябва да осигури условията за ефективна конкуренция и цените сами ще се регулират", посочва Маринова.

Още във видеото може да научите как британският регулатор Ofcom се грижи за ефективната конкуренция на телекомуникационния пазар в Обединеното кралство и кое пречи българките регулатори да са като него.

 

Още по темата