Медия без
политическа реклама

Аз ще спра дотук...

Действително действителността е навсякъде около нас

12 Март 2019
Хакер на действителна възраст от 16 до 20-22-23 действително разбива система за киберсигурност.

Цветан Цветанов тази година ще се почупи от публичност, защото е изборна година, а той е Машината за избори на ГЕРБ и ще изнесе всички кампании на атлетическия си гръб. Гледахме го на една "кръгла маса" за киберсигурността (яжте, пийте, конферирайте - "Ханс Зайдел" плаща!). И действително видяхме действителността в действие.

***

Цветан Цветанов - Цецерон: (...) Аз ще спра дотук, защото за мен е важно в панелите, които ще може действително да обсъждаме, всеки един ще може да си даде своето мнение, след което ще имаме възможност и в една открита дискусия всеки един да може да сподели пред присъстващите своите притеснения или въпроси, които може би ще допринесат за повече разяснения от представителите на различните институции, и съм убеден, че по този начин ще можем действително да имаме повече полезност и повече възможности, с които действително да създадем и тази информационна среда както за защита, но така също и за превантивна дейност, която трябва да имаме ежедневно. Искам да благодаря на кмета на София Йорданка Фандъкова (тя седи до оратора, б.р.) за всички тези основни приоритети, които се залагат както в образователен план в столицата, но така също и с инициативите и провеждането на подобни събития, защото за голямо съжаление това, което се отчита на европейско ниво, и това, което се отчита и в България - децата са много по-напред с информационните технологии, което означава, че те много по-бързо попадат в тази среда, в която могат да бъдат въвлечени както като жертви, така също и в извършването на даден вид престъпление. Точно затова трябва действително компетентните институции и неправителственият сектор да бъдат много активни за разясняването на подрастващите какви са потенциалните заплахи, а разбира се, и на родителите - какви са възможностите, с които те да могат действително да получават информация за това, което правят техните деца. А знаем, че в немалката си част и хакерите в световен мащаб на възраст от 16 до 20-22-23 години може би са най-добрите и са най-добре подготвените, с които могат да разбият всяка една система - и точно затова смятам, че подобен формат е изключително полезен. Аз приемам, така, предизвикателството и поканата, която имах и от г-жа Фандъкова, да мога действително да бъда и модератор на днешното събитие и затова ще дам първи думата на г-жа Мария Габриел, за да може действително да даде европейския поглед и да може след това вече да се фокусираме върху националния приоритет, националните стъпки, които сме предприели, и разбира се, там, където е необходимо, да можем действително да направим и законодателните промени. Аз смятам, че г-жа Мария Габриел ще ни даде и възможните промени, които биха могли да настъпят както в досегашния мандат на ЕК, който изтича в есента на тази година, но също така смятам, че ще може да ни каже и какви са новите предизвикателства и това, което пък ние като законодатели и също така колегите, които работят в съответните специализирани институции по киберзащита, да могат действително да бъдат активни и да могат да участват както и досега в законодателната дейност. И тук вече има представители специално от Държавната агенция "Национална сигурност", от Държавната агенция "Електронно управление", които по времето и мястото, когато определяха и приемахме Закона за киберсигурност, те участваха активно и им благодаря за тази експертиза, която беше изключително полезна за законодателството, което приехме. Благодаря. 

Заповядайте, г-жо Габриел! 

Още по темата