Медия без
политическа реклама

Новата учебна година - по-малко оценки и повече време на изпитите

Първата ваканция за децата ще е от 28 октомври до 1 ноември

Училищният звънец ще бие за пръв път за 57 000 първолачета.
Илияна Кирилова
Училищният звънец ще бие за пръв път за 57 000 първолачета.

Началото на новата учебна година винаги е вълнуващо и за настоящи, и за бивши ученици, а най-много за тези, които ще прекрачат за пръв път прага на училището. Над 700 000 ученици от първи до дванадесети клас ще влязат днес в класните стаи на 2349 училища у нас, и ще бъдат посрещнати от над 70 000 учители. 90% от децата ще са на едносменен режим. Какви новости очакват учениците през 2023/24 г., кога ще са изпитите и ваканциите им и ще има ли съществени промени в обучението им?

 

 

Промени в учебните програми - само за някои класове

След близо 2-годишен преглед на учебните програми от 1 до 10 клас, това лято МОН най-накрая предложи промени в тях, целящи да ги облекчат от многото факти и академичния стил, да дадат повече време за упражнения и да се изпълнят с по-модерно съдържание, отговарящо на нуждите на съвременните деца. Промените обаче са лишени от смелост, така че учениците спокойно може и да не знаят за тях, особено най-малките от 1 до 4 клас, при които почти всичко си продължава по старому. Освен за началния етап, през учебната 2023/24 г. ще влязат в сила и промени за 5 и 8 клас.

Петокласниците от тази есен няма да правят морфемен анализ, но ще учат еднородни части в простото изречение, които преди се учеха в шести клас. Вместо да композират текст разсъждение, ще структурират "текст-отговор на житейски въпрос", а по литература ще могат да заменят произведението "Троица братя града градяха" със "Слънце и Грозданка". По математика няма да учат за проста лихва, освен това ще имат повече време за упражнения и преговор. По география няма да се изисква да се ориентират с компас, както и да учат за мащаб, да изчисляват средна гъстота на населението, да знаят понятия като "числен мащаб", "Лавразия", "Гондвана", "атмосферно налягане", "приливи и отливи", "пасати" и "тера роса". 

В 8 клас промените са следните - учениците ще учат за е-писмо и за пунктуация на сложно съставно и сложно смесено изречение вместо за всички видове подчинени изречения; по литература отпада Троянският митологичен цикъл, а "Азбучна молитва" само ще се съпоставя с "Пространно житие на Константин-Кирил"; по математика няма да се учи за еднаквости в равнината; по информатика няма да се очаква учениците да структурат данни в едномерен масив; по физика няма да се пресмята коефициент на полезно действие на топлинна машина; дребни промени има и по химия, билогия, география и философия. През следващата 2024/25 г. ще са на ход промените в 6 и 9 клас, а по-следващата - за 7 и 10 клас. От т.г. предметът информационни технологии за 7-класниците ще се нарича компютърно моделиране и информационни технологии.

 

Домашните

При домашните работи също няма да се случат тези новости, които първоначално планираше МОН. Министерството опита да ограничи даването на писмени домашни до определен брой за всеки предмет и етап, както и да забрани домашните през ваканциите. Недоволството на учители обаче осуети тези намерения, така че нещата продължават както досега. Занапред се регламентира даването на проекти и по-големи изследователски задачи на учениците, включващи няколко учебни предмета, като учителите ще могат да пишат оценки по всеки от тях на всеки ученик, участвал в задачата.

Учениците обаче може би ще бъдат облекчени откъм изпитвания. Минималният брой оценки по дадени предмети, които се изучават с по над 4 часа на седмица, като например български език и математика, занапред се намалява от 4 на 3.

 

Изпитите - леки промени и на различни дати

Леки промени в полза на учениците, ще има при националното външно оценяване в 7 клас - седмокласниците ще разполагат с повече време на изпитите по български и по математика. За първата част вече ще имат 75 вместо 60 минути, което ще им даде възможност за по-спокойна и задълбочена работа. Така тестовете се увеличават общо от 150 на 165 минути. Броят на задачите и по двата предмета остава същият - 26 задачи по български език и 23 по математика, но по математика две от задачите, които досега са били с отворен отговор, ще станат с избираем. 

Освен това, учениците вече могат да бъдат една идея по-спокойни, ако случайно не могат да се явят на НВО в 4, 7 или 10 клас. За тях МОН ще определи втора дата за явяване на изпит, но само в 4 случая - при престой в болница на даден ученик, при карантина или смърт в семейството, както и при форсмажорни ситуации като наводнения, пожари и т.н. Учениците, явили се на нова дата на съответния изпит, ще кандидатстват на свободните места в училищата в съответните текущи етапи от класирането, с изключение на втория етап на класиране за прием на ученици в осми клас. В случай че са приключили всички етапи на класиране, те ще може да се приемат над утвърдения план-прием, ако балът им е по-голям или равен на минималния бал на последния класиран ученик в съответната паралелка в пети, осми или единадесети клас и ако условията на физическата среда на училището позволяват това.

Кандидатстващите в пети клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" пък ще бъдат изненадани с облекчение - те ще могат да кандидатстват само с оценки от общински кръгове на състезания в областта на природните науки или математиката, а не и от областни кръгове. 

Датите за изпитите също ще са различни. Изпитът по български език и литература в 7 клас ще е на 19 юни 2024 г., а по математика - на 21 юни 2024 г. И двата изпита се изтеглят по-късно, за да имат повече време учениците да се подготвят за тях. НВО по български език за 10 клас ще е на 10 юни 2024 г., а по математика - на 12 юни 2024 г. За 4-класниците оценяванията ще са на 27 и на 28 май.

На 17 май 2024 г. е задължителната матура по български език и литература, а на 20 май - вторият задължителен изпит за учениците, които са се обучавали по профилиращ предмет или за професия. Допълнителните изпити по предмет по желание на ученика ще са в периода 22-31 май 2024 г. Втората сесия за изпити през август предвижда изпитът по български език и литература да е на 22 август, а втората задължителна матура - на 23 август 2024 г. Дните, в които се провеждат матури и изпити за 7 клас, отново ще са неучебни - това са 17 и 20 май, както и 17 и 19 юни.

 

Ваканциите - без голяма междусрочна

И през новата учебна година учениците ще имат пет по-продължителни ваканции, заедно с лятната. От 28 октомври до 1 ноември 2023 г. ще е есенната ваканция, т.е. с един ден повече от миналата учебна година. От 23 декември 2023 г. до 2 януари ще е коледната ваканция, отново с един ден повече. За сметка на това между двата срока няма да се учи само три дни - междусрочната ваканция ще е от 3 до 5 февруари, а не както бе м.г., когато ученици почиваха пет дни. Планира се пролетната ваканция от 1 до 11 клас да е 9 дни (а не 10 дни) - от 30 март до 7 април включително (т.г. бе от 8 до 17 април), като и дванадесетокласниците ще почиват по-малко - от 5 до 7 април (т.г. пролетната им ваканция бе от 12 до 17 април).

 

Старт на над 600 директорски конкурси

В началото на ноември т.г. най-накрая се очаква да започнат конкурсите за директори на близо 640 училища, които в момента се управляват от лица, навършили пенсионна възраст или от временни директори, които не са се явявали на конкурс. Те бяха спрени м.г. заради съдебно обжалване на новата наредба за провеждането им. Върховният административен съд постанови, че в комисиите за избор на директори на общински училища не трябва да има представители на МОН. Така, след неговото решение, членовете на въпросните комисии остават 4-ма - двама представители на РУО, един на общината и един на обществения съвет в училището. МОН смята да предложи промени в наредбата, отчитащи съдебното решение, и по-конкретно - представителите на РУО да бъдат трима. Ако промените бъдат приети до средата на октомври, конкурсите може да започнат към началото на ноември, предположи просветният министър проф. Галин Цоков.

 

Отсъствията - край на хартиените бележки

Новости ще има и при медицинските бележки за извинение на отсъствията на учениците - от 1 октомври те вече ще се издават само по електронен път, като след преглед личният лекар ще изпраща информацията директно до училището. "Е-бележките ще съкратят работата на класния ръководител с 2 до 3 часа на месец, или ще спестим средно по 3 пълни работни дни на година на учителите, в които те ще могат да се посветят на работа с учениците, вместо на административна дейност", коментира министър Цоков. През миналата учебна година над 270 хил. ученици са отсъствали от училище по уважителни причини, а средният брой отсъствия на един ученик е 50, което не е никак малко.

 

 

 

 

 

Ключови думи:

учебна година, ученици

Още по темата