Quantcast

Медия без
политическа реклама

Свършва безконтролната злоупотреба със съд срещу журналисти

Европарламентът гласува правила срещу съдебни дела за сплашване на медии и обществени активисти

11 Юли 2023
https://grain.org/
Целта на злонамерените дела срещу журналисти е да предизвикат автоцензура

Европейският парламент прие днес становището си в предстоящите преговори със Съвета на ЕС за правила за по-добра защитата на журналистите и обществениците срещу необосновани и неправомерни съдебни дела, водени с цел ограничаване на тяхната дейност, предаде БТА.

Според утвърдените от евродепутатите промени журналисти, медийни организации, защитници на правата на човека, общественици, изследователи и творци ще бъдат защитени в ЕС от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, чиято цел е да ги сплашат и накажат (SLAPP дела). Текстовете бяха одобрени с 498 гласа "за", 33 "против" и 105 въздържали се, се отбелязва в съобщение на ЕП. Двама български евродепутати гласуваха против: Ангел Джамбазки от ВМРО и Андрей Новаков от ГЕРБ. 

Преговорите между ЕП и Съвета на ЕС ще започнат тази седмица. По данни, цитирани от ЕП, през 2020 г. в Европа са били водени 114 подобни дела.

Проектозаконът предвижда гаранции за жертвите на необосновани и неправомерни съдебни дела да поискат преждевременно прекратяване на съдебния процес. В този случай ищецът ще трябва да докаже, че искът не е неоснователен. Ищецът ще трябва да покрие пълните разходи по съдебното производство, включително процесуалното представителство на ответника и да бъде подложен на санкции, докато ответникът по делото може да търси обезщетение, включително за психологическа вреда или накърняване на доброто име. За да се ограничи изборът на съд, който най-вероятно ще застане на страната на ищеца, делата за клевета ще бъдат допустими само в националния съд на ответника. Държавите от ЕС не следва да признават решенията на трети държави по тези дела срещу физически лица и дружества, пребиваващи в техните граници, и следва да позволят на тези, към които производствата са били насочени, да бъдат обезщетени в националния съд.

Евродепутатите очакват държавите в ЕС да осигурят за жертвите на подобни дела възможност да търсят информация и съвети. Отправен е призив националните власти да предоставят финансова, правна и психологическа помощ на ответници по такива дела. От държавите от ЕС ще се изисква да направят така, че практикуващите юристи да получават подходящо обучение за разглеждане на подобни дела и че техните професионални сдружения приемат правила, възпиращи членовете да предприемат неправомерни съдебни искове. Евродепутатите изискват от държавите в ЕС да събират съответните данни, особено за съдебните решения, а ЕК да създаде регистър на ЕС за необосновани и неправомерни съдебни дела срещу общественици.

Ключови думи:

журналисти, съд

Още по темата