facebook
twitter

Първа страница

Комисията по досиетата се оплака от разузнаване, църква и партии

Те не давали списъци с лица, които по закон трябва да бъдат проверени за принадлежност към бившата Държавна сигурност
1328
Снимка: Архив
Председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов (вдясно).

Комисията по досиетата се оплака от разузнавателните служби, църквата и партиите и на практика директно ги обвини, че не изпълняват закона. "Служба „Военна информация”, Държавна агенция „Разузнаване” и Българската православна църква не предоставят списъците с имена за проверка въпреки задължението си по закон и независимо от многогодишната кореспонденция". Това пише в доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия. Докладът е за периода от 20 юли  до 20 декември 2018 г.

В документа, който е изпратен на Народното събрание и е качен на сайта на институцията, комисията твърди, че разузнавателните служби отказват да дадат списъците с имената на директоритe, зам.-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация", както и на председателя, зам.-председателите, директорите на дирекции и началниците на отдели в Държавна агенция "Разузнаване". Същото оплакване е отбелязано изрично и за Българската православна църква. Споровете с разузнаването и църквата са единствено изрично посочените в раздел "Проблеми, свързани с изпълнението на закона".

Според закона комисията трябва да провери за принадлежност към ДС и председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация. В доклада е записано, че засега все още се събират необходимите за проверка имена, както и че "редица партии, включително и парламентарно представени, все още не са предоставили списъци".

Комисията отбелязва в доклада си, че все още не е започнала проверката и на други лица, заложени в закона. Сред тях са обществените посредници на общините и техните заместници, главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, кметските наместници. Не била започнала и проверката на собствениците и ръководителите на рекламни агенции и на собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността, защото предстояло да се изяснят агенциите и дружествата. Предстояла проверка и на председателите и зам.-председателите на университетски и факултетски общи събрания,  както и на учредителите на юридически лица с нестопански цели и на др.

 

ОТЧЕТ

На фона на всички проблеми комисията отчита, че за периода  от 1 юли до 30 ноември 2018 г. е обсъдила и приела 131 решения. През този период е извършена проверка за принадлежност на 19 494 български граждани. Най-много - 10 461, са лицата, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности. От всички тези близо 20 000 проверени е установена принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните служби на армията на 728 български граждани. Обявени са имената на 475, а не са обявени данните за 253 лица с различни основания - починали, защото проверката е само по линия на надеждност или защото става дума за предварителна проверка за заемане на длъжност. Не са обявени и имената на 17 установени лица, които сами са поискали проверка и не са на публични личности или не извършват публични дейности по смисъла на закона.  За отчетния период комисията приела 427 архивни дела и 2 картона (документи на хартиен носител), както и 118 микрофиша. Те са й предадени от МВР, военното разузнаване, Министерството на правосъдието и старозагорския архив. Така към момента в комисията се съхранявали 1 512 044 архивни дела на хартиен носител, съставляващи около 14 423  линейни метра, и 2 595 424 карти и картони. Има и 14 482 филмирани документа, както и 253 документа на електронен носител.

5

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Брюксел даде на София изходна виза от 12-годишния мониторинг
За ЕК проблемите в България са малки, успехите - големи
Брюксел подкоси Румъния, като я остави под наблюдение

23.10.2019

202 2

Коментари

Simplicissima
снимка на Simplicissima

2 595 424 карти и картони

            😺🐀 😺🐁🐱🐭🐭

генек

Нещо за доносничката /така ли ще е в женски род? Ако това е жена, де.../ в комисията? И старшина Цвъки от Седми отдел?

-------

https://genekinfoblog.wordpress.com/

дядо Илия

Тоя хулигански стил на заглавията, копиран от в-к "24 часа" трайно се намести и тук! "...комисията се оплака от разузнаванеТО, църкваТА и партииТЕ" трябва да бъде. Изглежда недоучени младежи със най-много основно образование от руско училище (в руския език няма пълен член) списват сайта? Срамота!

Яна

Училището произвело "гениалните списуватели" си е българско, а не руско. Вярно е, че в руския език няма членуване, но за съжаление не само членуването е проблем при списването на вестника. Причината за моето твърдение е масовото ниво на образованост в резултат на дейността на "реформираното" българско училище. 

last

 

Защитават хляба си... Нали уж трябваше вече да ги няма?

 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×