Quantcast

Медия без
политическа реклама

Зрелостниците разсъждаваха за словото и паметта в одата "Паисий"

Втората възможност бе есе на тема: "Съмненията - приятели или врагове"

25 Авг. 2022Обновена
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
На младежите се паднаха и въпроси, свързани с "История" на Н. Й. Вапцаров

"Слово и памет в одата "Паисий" на Иван Вазов". Това бе темата, по която писаха зрелостниците, които избраха да създадат интерпретативно съчинение на т.нар. "поправителен" държавния зрелостен изпит по български език и литература, съобщиха от МОН.

Оттам качиха и верните отговори на матурата, които могат да се намерят на сайта на МОН в раздел "Общо образование", или на следния линк: https://mon.bg/upload/32842/DZIBEL-25082022.pdf.

На днешната матура се явиха 6111 души - над 1000 по-малко от кандидатите, които бяха подали заявления за участие в нея (общо 7720 на брой, или 17% - колкото горе-долу бяха и учениците с двойки на този изпит през май месец). В МОН до момента има информация за две анулирани работи - във Велико Търново и Враца.

Съчинението, което е върху изучавана творба, предполага младите хора да формулират ясна теза по темата, да я аргументират, а също и да коментират използваните изразни средства. Втората възможност по 41-ва задача беше да се пише есе със заглавие "Съмненията - приятели или врагове". Темата не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения, припомнят от МОН. И в двата варианта от зрелостниците се изискваше да създадат текст в рамките на 4 страници.

В частта, чрез която се проверява познаването на изучаваните произведения и способността за тълкуването им, имаше задача да се открие темата в откъс от неизучавана творба, а в друга - да се съпостави интерпретацията на една и съща тема в изучаван и в неизучаван текст. Като изучаван текст се падна "История" на Н. Й. Вапцаров, а като неизучаван - "Бойното поле при Сливница" от Иван Вазов, посочиха от ведомството.

Резултатите ще са готови до 8 септември, като максималният брой точки на матурата е 100. Съчинението или есето носят най-много 30 т., а затворените въпроси - 22 т. Изпитът се смята за издържан при минимум 30 т., които са за оценка "Среден 3".

Утре, 26 август, е изпитът по профилирани предмети, избрани от зрелостниците, както и за придобиване на професионална квалификация.

Още по темата