Медия без
политическа реклама

ДАНС: Енергетиката, глупако!

Контраразузнаването анализира финансовата система и опасността от разрастване на войната извън Украйна

 ДАНС разкрива, че е подала много папки и разработки, както на българската, така и на европейската прокуратура
БГНЕС архив
ДАНС разкрива, че е подала много папки и разработки, както на българската, така и на европейската прокуратура

Ако има класация на изтърканите от употреба безсмъртни фрази, със сигурност: „Икономиката, глупако!“ ще е в челото ѝ. Тя бе изречена от Джеймс Карвил, стратег на успешната президентска кампания на Бил Клинтън срещу Джордж Буш-старши през 1992 г., и оттогава не слиза от заглавията на коментари, анализи, прогнози.

Преди 30 г., саркастичната забележка целеше да обърне вниманието на избирателите към факта, че кампанията се провеждаше сред рецесия, която екипът на Клинтън използва успешно, за да свали Буш-старши. Това стана, въпреки че само година по-рано 90% от хората одобряваха действащия президент. Оттогава фразата се смята за знакова за очевадната истина в политиката.

Тя превзема очевидно нови територии и намира място дори в контрашпионажа. На местна почва минава като червена нишка през Годишния доклад на Държаната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), одобрен и от правителството. 

"Съчетаването на няколко глобални кризи пряко влияе върху икономиката и перспективите за развитие. Увреждането на веригите за доставка и дисбалансите в търсенето и предлагането на ключови стоки, в т.ч. енергийни ресурси, селскостопанска продукция и високотехнологично производство, има мощен проинфлационен ефект, който засяга всички сфери на обществения и икономическия живот", отбелязват авторите от ДАНС.

В 60-страничния доклад

 

особено внимание е отделено на енергетиката

 

Дори на места документът прилича повече на дело на енергийни експерти с определени интереси, отколкото на контрашпиони и оперативни работници. 

"Руската инвазия в Украйна и използването от Москва на енергийните зависимости за натиск срещу Европа създава значителни рискове за енергийната сигурност на държавите от Европейския съюз и стимулира процеса за диверсификация на източниците на енергийни ресурси. Повишените цени на енергоносителите имат силен проинфлационен ефект и създават значителни социално-икономически предизвикателства, които налагат предприемане на компенсаторни мерки на национално и европейски ниво", започват контраразузнавачите.

Веднага след това те твърдят, че действията на Кремъл създават

 

предизвикателства за поддръжката и модернизацията на мощностите на АЕЦ „Козлодуй“ 

 

После идва изводът, че "през 2022 г. електропроизводството от местни въглища допринася за гарантиране на енергийната сигурност у нас". От ДАНС едновременно хвалят и после критикуват този сектор.

За пръв път в 70-годишната си история „Мини Марица Изток“ ЕАД ще изнася въглища за централи извън територията на комплекса „Марица-изток“. От дружеството информираха, че на 17 юни 2022 г.

Контрашпионите твърдят, че "нарастващата значимост на въглищните мощности в условията на енергийна криза в Европа мотивира инициатива за преразглеждане на ангажиментите за закриването им в Плана за възстановяване и устойчивост. Въпреки генерирането на значителни приходи от продажбата на електроенергия не се отчита промяна в политиката на топлоелектрическите централи за отделяне на минимални разходи за поддръжка и модернизация. Техническата неизправност на съоръженията повишава тяхната аварийност и замърсяването на околната среда, както и на свързаното с него социално напрежение".

 

После идва драмата с ПАВЕЦ "Чаира" 

 

Това е едно от официалните признания, че там има нещо много гнило. "Функционирането на значими хидроенергийни мощности е възпрепятствано от забавяне на ремонтните дейности, технически уязвимости и недостатъчен обем в язовирите. Продължителният процес по установяване на причината за аварията през 2022 г. на хидрогенератор №4 на ПАВЕЦ „Чаира“ и необходимостта от влагане на значителни средства в ремонта, блокират ползването на капацитета на тази ключова централа за електропроизводство на конкурентни цени и за балансиране на електроенергийната система на страната", посочват от контраразузнавателната служба.

Един от най-важните обекти в българската енергетика - ПАВЕЦ "Чаира", още дълго ще остане извън строя. Това призна служебният ресорен министър Росен Христов в парламента. В края на март 2022 г.

Следва и признанието, че има много притеснителни моменти и във възобновяемата енергия. "През 2022 г. остава висок интересът към изграждане на мощности от възобновяеми източници в условията на почти изчерпан преносен капацитет. Нарастващите оперативни разходи на мрежовите оператори ограничават изпълнението на планираните ремонтни и инвестиционни програми", се посочва в документът. И следва изводът, че практиката за фрагментарна оптимизация на мрежата ограничава възможностите за присъединяването на нови абонати и/или производители на зелена енергия и увеличава прекъсванията на електрозахранването, особено в малките населени места.

В документа се говори за това, че цената на горивата за крайния потребител води до изостряне на социалното напрежение. ДАНС обръща внимание дори на недостига на дървен материал за отопление през миналия отоплителен сезон и опасността от изсичане на гори. 

Пак контраразузнавачите описват и

 

рисковете пред финансовата сигурност

 

На първо място се отбелязва нарастването на необслужваните кредити, увеличението на лихвите, както и  незаконните схеми за усвояване заеми.

Твърди се и, че ускорената дигитализация на финансовите услуги значително улеснява повечето активни потребители, но затруднява по-възрастното население, "все по-често лишено от обслужване на гише поради продължаващ процес по оптимизиране на разходите и закриване на клонове в по-малки и отдалечени населени места".

"Преминаването към онлайн услуги налага предприемане на адекватни мерки за информационна сигурност в банковата система поради нарастващите заплахи от злонамерени посегателства срещу финансова инфраструктура, в т.ч. в усложнения геополитически контекст. Продължават масовите кибератаки спрямо банкови клиенти, целящи неправомерно придобиване на чувствителна информация като потребителско име, парола и детайли за разплащателни карти. Друг вектор с рисков компонент е разширяването на пазарния дял на финтех компании, предлагащи алтернативни на традиционните банки финансови услуги, но в условията на по-либерална регулация и контрол", твърдят от ДАНС.

 

Изненадващо е какви материали са дали от ДАНС на европейската прокуратура,

 

защото от тях може да се очакват и шумни резултати.

В доклада е записано, че като значими резултати през 2022 г. за противодействие на злоупотребите при управлението и разходването на средства от фондовете на ЕС, може да бъдат посочени образуваните от Европейската прокуратура по информация на ДАНС досъдебни и предварителни производства относно: 

- физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители, ангажирани в схема за неправомерно усвояване на европейски субсидии;

- организирана група бенефициенти, създадена с цел получаване на финансово подпомагане, надвишаващо максимално допустимото по отделни процедури на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

- злоупотреби на работодател, бенефициент на национални и европейски средства, предназначени за подпомагане на бизнеса за преодоляване на негативни икономически последици от пандемията от COVID-19;

- злоупотреба с целеви средства по проекти за студентска мобилност в чужбина по Програма „Еразъм+”;

- неправомерно усвояване на средства по проект по рамковата програма „Хоризонт 2020“, съфинансиран и по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и др.

В доклада се отбелязва и, че през 2022 г.

 

се активизира дейността на екстремистките организации в Европа

 

В много европейски градове формациите с екстремистки възгледи организират и се включват в масови демонстрации срещу легитимното управление, включително с цел ескалиране на напрежението. Отчита се нарастване на склонността за извършване на крайни действия, в т.ч. за използване на насилие за промяна на „неработещата политическата система“.  Запазва се интересът за изграждане на международни обединения и за формиране на общи платформи по идеологическите направления, проповядващи превъзходство на „бялата“ раса и нетолерантност към „различните“.

Най-големият риск от екстремистки действия и през 2022 г. произтича от радикализирали се в интернет отделни лица и групи под влияние на крайнодясната пропаганда. Запазва се тенденцията пропагандните кампании да са насочени към младежката аудитория.  За целите на тяхното привличане активно се използват видеоигрите и прилежащите към тях платформи за комуникация. Показателен в тази насока е нарастващият дял на непълнолетните лица, които са разследвани и/или осъждани в различни страни от Европа за извършване на престъпления от омраза.

В тази връзка в много европейски държави се отчита нарастване на интереса на крайнодесни структури към огнестрелните оръжия и участието в паравоенни лагери и обучения.

ДАНС твърди, че продължава задълбочаването на контактите на български крайнодесни формации с подобни структури от други държави. Малки групи от представители на българските структури присъстват по поводи, свързани с отбелязване на исторически дати и личности в различни държави в Европа и Западните Балкани. 

Има и откъслечни признания за някакви тайни успехи и в борбата сещу тероризма, изразяващи се в твърдения за арести на норвежки гражданин в Стара Загора и германска гражданка в Кричим, свързани с терористични групировки.

Разбира се,

 

няма как доклад на ДАНС да не мине без руска връзка 

 

Още повече, че само преди няколко седмици се появи един запис на заседание на партия "Продължаваме промяната". Именно заради него директорът на ДАНС Пламен Тончев нападна лидерите Асен Василев и Кирил Петков. Той ги атакува заради казаното в записа, че има руски активи в българските служби. Това Тончев обяви за безобразно политическо говорене.

По време на днешното извънредно изслушване в парламента, на което присъстваха шефовете на ДАНС Пламен Тончев, на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев и на служба "Военно разузнаване" Венелин Венев стана ясно, че е образувано досъдебно производство във връзка

"Хубавото е, че Борисов също иска да ги изземе от президента. Как можем да се измъкнем да не са негови хора? Ще кажем, че искаме външни консултанти да ни помогнат за част от конструирането на службите. Тези външни консултанти да не са кой да е и да

 

имаме някакъв шанс да изчистим руския актив, който е влязъл 

 

Това е доста вероятен сценарий, защото в това не сме сами, а сме с външните партньори", казва бившият премиер Кирил Петков в записа.

Заради тези думи и президентът Румен Радев се хвърли да защитава ДАНС.

Бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков  даде да се разбере, че след махането на главния прокурор, следващата голяма реформа ще е в специалните служби. Първа ще е ДАНС.

 

Така или иначе, в годишния си доклад ДАНС се хвали с изгонени анонимни руски дипломати и с това как е доказала, че България няма нищо общо с взрива на Кримския мост, за който е била натопена. 

Следва и твърдението, че военните действия в Украйна имат потенциал да се разпространят извън украинска територия, както и че не може да бъде изключен напълно и вариант за използване на оръжия за масово поразяване. 

В крайна сметка обаче така и не става ясно какво точно е направила ДАНС срещу всички тези проблеми и е заслужила десеките милиони за издръжка. Всичко е скрито зад общи пожелания от рода, че службата щяла да противодейства "на чужди специални служби и посегателства, свързани с противоконституционна дейност и/или създаващи опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията", или защото е държавна тайна. Ако това не е отбиване на номер, здраве му кажи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАНС, 2022

Още по темата