Quantcast

Медия без
политическа реклама

Вузовете ще могат да приемат 118 медицински сестри повече

Най-голямо увеличение на план-приема има в направление "Общо инженерство" - с 37.2%

02 Юни 2021
Илияна Кирилова
Държавата планира да субсидира обучението на медицински сестри тази есен

118 медицински сестри повече ще бъдат приети в държавните висши училища тази година. Това става ясно от постановление на Министерския съвет, с което днес беше утвърден приемът на студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за следващата академична 2021/22 година.

Субсидираните от държавата бройки за следващата година са общо 40 337, разпределени в 38 държавни висши училища. От тях 34 908 са за образователно-квалификационни степени след средно образование.

Бройките за държавна поръчка се увеличават с 1652 спрямо миналата година. Всички те са в специалности, за които се очаква или е налице недостиг на подготвени кадри. Заради необходимостта от здравни специалисти се увеличават местата в регулираните професии от професионалните направления "Обществено здраве" и "Здравни грижи" - бройките в тях ще са с 397 повече. Нараства също приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Повече места ще има в общо 23 направления. Най-голям е процентът на повишение в направление "Общо инженерство" - 37.2 на сто.

За поредна година намаление на местата ще има в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки.

Местата срещу заплащане са 15 345, от които 9016 - след средно образование. За докторантите бройките са 2266, като 1647 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на обучение. За научните организации са предвидени 312 места, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в Селскостопанската академия.

Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши университети за кандидати от българска народност, които живеят в чужбина. Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

 

 

Още по темата