Медия без
политическа реклама

Вузовете ще могат да приемат 118 медицински сестри повече

Най-голямо увеличение на план-приема има в направление "Общо инженерство" - с 37.2%

02 Юни 2021
Държавата планира да субсидира обучението на медицински сестри тази есен
Илияна Кирилова
Държавата планира да субсидира обучението на медицински сестри тази есен

118 медицински сестри повече ще бъдат приети в държавните висши училища тази година. Това става ясно от постановление на Министерския съвет, с което днес беше утвърден приемът на студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за следващата академична 2021/22 година.

Субсидираните от държавата бройки за следващата година са общо 40 337, разпределени в 38 държавни висши училища. От тях 34 908 са за образователно-квалификационни степени след средно образование.

Бройките за държавна поръчка се увеличават с 1652 спрямо миналата година. Всички те са в специалности, за които се очаква или е налице недостиг на подготвени кадри. Заради необходимостта от здравни специалисти се увеличават местата в регулираните професии от професионалните направления "Обществено здраве" и "Здравни грижи" - бройките в тях ще са с 397 повече. Нараства също приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Повече места ще има в общо 23 направления. Най-голям е процентът на повишение в направление "Общо инженерство" - 37.2 на сто.

За поредна година намаление на местата ще има в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки.

Местата срещу заплащане са 15 345, от които 9016 - след средно образование. За докторантите бройките са 2266, като 1647 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на обучение. За научните организации са предвидени 312 места, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в Селскостопанската академия.

Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши университети за кандидати от българска народност, които живеят в чужбина. Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата