Quantcast

Медия без
политическа реклама

СУ ще приема с оценки от матури в 116 от 118 програми

През 2021/22 г. вузът ще има една нова бакалавърска програма - "Геология и проучване на природните ресурси" 

28 Яну. 2021
Илияна Кирилова

За втора поредна година Софийският университет ще приема без изпити студенти в 116 от 118 свои бакалавърски програми. Приемът при тях за академичната 2021/22 г. ще става на базата на оценката от матурите. Кандидат-студентски изпити ще има само по химия, физика, биология и математика I и математика II. Това става ясно от графика за двете кандидат-студентски кампании, приет вчера на заседание на Академичния съвет на СУ.

И тази година кандидатстването в специалност "Право" ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование. За дипломи, издадени преди въвеждането на държавните зрелостни изпити, за балообразуваща ще се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. Без изпит ще се влиза и в специалносите журналистика и връзки с обществеността.

СУ ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите "Медицина" и "Фармация", по математика І и математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, както и по физика за специалностите във Физическия факултет. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

През учебната 2021/2022 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма - "Геология и проучване на природните ресурси" в Геолого-географския факултет.

 

ДАТИ

Първата изпитна сесия ще се проведе в събота, 24 април 2021 г., а втората - на 23, 29 и 30 май и 5 юни 2021 г. Изпитът по Математика ІІ е от 9.00 часа на 24 април 2021 г., а този по Математика І - от 9.00 часа на 23 май 2021 г. По биология изпитът е от 9.00 часа на 29 май 2021 г., по физика - от 14.00 часа на 29 май 2021 г., по Математика II - от 9.00 часа на 30 май 2021 г. и по химия - от 9.00 часа на 5 юни 2021 г.

 

РЕД

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в 8.30 часа на 1 април 2021 г. Крайният срок е в 17.00 часа на 19 април 2021 г. за първата кандидатстудентска сесия и в 17.00 часа на 17 май 2021 г. за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв. Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 14 юни до 17.00 ч. на 30 юни 2021 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета - http://www.uni-sofia.bg. На 6 юли 2021 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Вторият и третият етап ще бъдат оповестени съответно на 13 юли и 20 юли 2021 г.

 

 

 

Още по темата