Медия без
политическа реклама

Родители искат да знаят как ще започне учебната година

Обсъждат се присъствено, дистанционно и комбинирано обучение, но нито един вариант не се приема безрезервно

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Неяснотите около старта на учебната 2020/21 г. - кой клас как ще започне, коя смяна ще е, дали и как точно ще се редува дистанционното с присъствено обучение, как ще се реагира в случай на заразен с коронавирус ученик и т.н. - все повече всяват тревога у родители, ученици, учители и директори. В публичното пространство вече се появяват работни варианти за организация на учебния процес, включващи различни решения за различните класове и учебни заведения, които обаче не намаляват напрежението. Допълнителен хаос създава и липсата на ясни общи указания от министерството на образованието как да се действа при Ковид-19 в даден клас, класове или цяло училище, които МОН все още не е представило.

В средата на юли на Отраслов съвет в МОН бе взето решение учебната година да започне присъствено за всички класове и ученици. Обещано бе министерството да даде общи указания за реакция при Ковид-19, както и всяко училище да разработи свой план за действие в случай на заразен ученик или учител. Въпреки това от най-различни посоки - учители, директори, здравни инспектори и други - се споделят идеи и се изразява готовност за дистанционно започване на годината.

"Сега" попита МОН действително ли всяко училище ще може да предлага различна форма на обучение за различните класове, както и кога ще са готови и какво ще включват (поне най-общо) общите указания към всички школа как да действат в случай на коронавирус. Очакваме отговорите, също както и Асоциация Родители, и Омбудсмана, които зададоха въпроси на ведомството.

 

ВАРИАНТ ЗА НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Председателят на Съюза на работодателите в системата на народна просвета Диян Стаматов, който е директор на столичното 119-то училище с 1600 ученици, публикува през уикенда свой работен вариант за начало на учебната 2020/21 г. (без здравната страна на проблема). Предложението му е от 1-ви до 4-и клас учениците да учат присъствено, като класовете бъдат разделени наполовина - полудневно, за да могат да се осигурят учители (часовете ще се разделят между класните ръководители и учителите в целодневна организация). Според него предучилищната подготовка на учениците в бъдещия първи клас е силно затруднена поради прекараната карантина. "При тях на 100% е необходима присъствената форма, поради очаквани обучителни затруднения основно в предбуквения период. Необходимостта от социализацията на децата в тази възраст (1-4 клас) е по-важна в този случай от образователните им потребности. Учениците в начален курс могат използват освободените от прогимназията стаи", пише той.

5-и, 6-и, 9-и, 10-и и 11-и клас според проекта следва да започнат да учат дистанционно, с присъствени текущи дни за провеждане на текущи проверки изпитвания в последната седмица от месеца. Така според Стаматов ще се елиминира вариантът "мама/тате правят теста". Класовете ще ползват свободните стаи от начален етап преди обяд и ще провеждат в тях реалните часове. При тях ще се набляга основно на проекто-базираното обучение, в което да се реализира усвояването на заложеното в учебната програма по съответните предмети.

7-ми, 8-ми и 12-и клас би трябвало да започнат в присъствена или частично присъствена форма (редуване на присъствено и дистанционно обучение), предлага Стаматов, като причините за това според него са следните - 7-и и 12-и клас заради предстоящите изпити в края на годината за завършена степен на образованието; 8-ми клас - поради необходимостта от адаптация и изграждане на екип на класа, започвайки да учат на ново място. Обучението при тези класове ще се осъществява следобед, за да не се засичат с начален етап.

Планът предвижда още да се запазят всички часове от седмичното разписание независимо от формата на обучение, за да се гарантира възможността учителите, преподаващи в различни етапи, да са в час и да не настане объркване. "Часовете са в блокове по всички предмети - за дезинфекция на кабинетите и проветряване. Класовете са в класни стаи - учителите се местят, а не учениците. Учениците с хронични заболявания - разговор с родителите им как ще учат - представят документи от ЛКК, заявление, решение на съвет", планира още директорът на 119-о СУ, както и още новости - промяната в графиците на начален курс - за да излизат учениците в различно време в междучасие, различно начало за отделните класове - за да няма струпване, както и да има различни междучасия, училищният стол да се ползва по ясно определен график за отделните класове без разминавания или застъпвания и т.н.

Пред "Сега" Диян Стаматов уточни, че става дума все още само за проект, като той ще влезе в действие само при случай на установяване на заразен с коронавирус учител или ученик. По думите му въпросната организация на учебния процес ще засегне всички ученици, а не само тези, в чийто клас например се открие Ковид-19, защото всички помещения в училището - коридори, тоалетни и т.н. се ползват от всички ученици.

 

ВЪПРОСИТЕЛНИ

Подобни варианти се обсъждат вече и в други училища, но всички идеи събират както положителни, така и отрицателни мнения.

Много родители изразяват силно критично мнение срещу смесеното обучение - дистанционно и присъствено, както и срещу дистанционното, посочвайки факта, че в момента децата не пазят дистанция - те са едно до друго и по групички по площадки, паркове, море, планина. "Само присъственото обучение дава положителни резултати, всичко друго е пародия", "И по време на война е имало училище. Кому са нужни тези експерименти?" изтъкват застъпниците на присъствена учебна година. Друга група подкрепят предложения вариант, тъй като смятат, че ненормалната обстановка изисква нови решения, предупреждавайки, че някои родители изобщо няма да пуснат децата си на училище. Трети пък настояват родителите да имат право на избор и да решат в каква форма да учат децата им.

Според някои следва да се предвиди присъствено обучение и за учениците в пети клас, тъй като адаптацията при тях е също толкова важна, както и при 8-ми клас, които пък според някои в никакъв случай не бива да бъдат оставяни да учат следобед, тъй като децата са в кондиция предимно сутрин. Според други разделянето на класовете на две половини не е работещо, тъй като само ще разпилее ресурсите на учителите и ще обърка учениците.

"Защо 5-и и 6-и клас да са лишени от нормален учебен процес и да идват присъствено само за изпитване? Това не е ли дискриминация спрямо тези деца?", пита майка. Друга се интересува къде ще стоят децата от началния курс в остатъка от деня, при положение че се очаква и икономиката да работи на пълни обороти.

Въпросите и предложенията всъщност са неизброими - да се намали броят на учениците в паралелка, да се сложат паравани на учителите, които да носят маски или шлемове, ако желаят, да се раздалечат максимално чиновете, да се прави често дезинфекция, да се проветрява, да има медицински контрол на входа и т.н.

 

СИНДИКАТИТЕ

От синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" смятат, че "започването по различно време на различни випуски и излизане в междучасия по различно време, блоковата организация на учениците, намаляване на броя на учениците в класовете, почистване и дизенфекциране по няколко пъти на ден е трудно и по-скоро невъзможно с тези финансови средства и в този вид на делегирания бюджет, с този наличен персонал и при тези възможности на физическата среда". "Не е възможен хибриден учебен процес (т.е. частично присъствено и частично редовно), при сегашното структуриране на образователните институции, при този наличен педагогически персонал, като нека не забравяме, че законът за предучилищното и училищното образование не е променен и засега няма основание за интегриране на дистанционно обучение в редовния учебен процес", казват оттам. По повод идеите за родителски избор между редовно и дистанционно обучение, председателят на синдиката д-р Юлиян Петров припомня, че "такава хипотеза в закона няма заложена и ние, учителите няма да допуснем това да се случи". На родителите, които имат резерви/страх/, той препоръчва да изберат индивидуална или самостоятелна форма на обучение, като сами осигурят подготовка на своите деца, като след това се явят на изпити по всички предмети.

 

КАК ЩЕ СЕ ДЕЙСТВА ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19

На фона на разнопосочните мнения, коментари и питания остава неясен един от най-важните въпроси - как ще се действа при случай или случаи на коронавирус при даден ученик, клас или учител/и. "Какво се случва, ако се установи заразен ученик и група ученици? Какво се случва, ако се установи заразен учител, директор или група педагози и служители?", питат от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Оттам наблягат на това, че "няма мярка, която да е безплатна", поради което заявяват намерение да поискат информация от МОН какъв е размерът на финансовите средства, които образователните институции са направили за превеция от пандемия /дезинфектанти, предпазни средства, бонус-риск за квестори и много други/ и каква целева субсидия са получили от МФ за това.

"Кой ще плаща за тестове на ученици, ако се наложи? Кой ще плаща за тестове на учители, ако се наложи? Кой ще плаща за допълнителен персонал/педагогически, административен и обслужващ/ в училище, при ситуация на реорганизация, по повод на огнище? Кой ще плаща за дизенфектанти и защитни средства, ако се наложи? Кой ще плаща за липсващите в момента медицински работници в образователни институции без такива/Безспорната отговорност на общините/?", задават въпроси от синдиката, които за момента остават без отговор. Те са по-скоро реторични, защото по всяка вероятност тестовете ще се плащат от родителите (за децата) и от учителите или училището (за учителите), като позицията на профсъюза е, че разходите за PCR тестовете на учители, деца и ученици, при съмнение и препоръка от директора на образователната институция, трябва да се поемат от правителството, както и че не бива в никакъв случай да се допусне отклоняване на парите за образование за дейности по превенция и борба с грипни епидемии.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?