Медия без
политическа реклама

МОН се отказа да намалява домашните за учениците

Ще отпадне и идеята задачи да не се дават по време на ваканции

МОН няма да ограничава броя на домашните, които учителите ще могат да дават на учениците
Илиана Димитрова
МОН няма да ограничава броя на домашните, които учителите ще могат да дават на учениците

Министерството на образованието се отказва от намерението си да намали броя на домашните работи, които се дават на учениците. Това стана ясно от интервю на просветния министър проф. Галин Цоков пред Би Ти Ви. Мотивът изглежда е голямото учителско недоволство, което се надигна след оповестяване на идеите за промени.

Припомняме, че в края на юли МОН предложи промени в наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Сред тях бяха намаляване на минималния брой оценки по дадени предмети, но и регламентиране на броя на домашните, които учителите могат да дават на учениците. Бе предложено, че за "затвърдяване на нови знания и усъвършенстване на практически значими умения преподаващият учител може да оставя на учениците за самостоятелното писмено изпълнение извън учебния час една до три задачи". Намерението бе на учениците от 1-ви до 4-ти клас задачи за самостоятелно писмено изпълнение по български език и по математика да могат да се поставят не повече от 3 пъти в една учебна седмица, а по останалите учебни предмети - не повече от веднъж. На учениците от 5-и до 7-и клас и от 8-и до 12-и клас подобни задачи по отделен учебен предмет се планираше да се поставят не повече от два пъти в една учебна седмица, а сумарно по всички учебни предмети - не повече от 5 пъти за седмица. Изрично бе предвидено и задачи за самостоятелно писмено изпълнение да не се дават през ваканции. Мотивът за тези промени бяха сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците вследствие на "нецелесъобразно задаване на домашните работи".

Оповестените промени обаче не се харесаха на учителите. Голяма част от тях заявиха, че са против обемът домашни за учениците да се регламентира в наредба. Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов също посочи, че евентуално намаляване на домашните няма да увеличи резултатите на учениците. "Това е неписан договор по отношение на подготовката на учениците за следващата тема по даден предмет. За първи път, опитът да се направи нарушаване на тази автономия доведе до едно сериозно противопоставяне на учителската гилдия към това предложение", заяви той пред БНР.

Днес министър Цоков заяви, че в хода на общественото обсъждане на наредбата са постъпили други предложения, с които ведомството му ще се съобрази. "Трябва да уверя колегите, че аз като министър на образованието най-малко искам да огранича тяхната преподавателска и методическа автономия", заяви той. По думите му не става въпрос за домашните работи, а за определени индивидуални или екипни задачи, които учениците да изпълняват след учебен час. "Няма да ограничаваме броя на тези задачи. В наредба 11 ще останат текстове, свързани с това, че във връзка с усвояване и затвърждаване на нови знания и усъвършенстване на практически умения, учителят ще може да задава писмени задачи, индивидуални или екипни към цялата паралелка, свързани с целите на урока и учебната програма и съобразени с възрастовите особености на учениците. Само това ще остане в наредбата", коментира той. По думите му ще остане разпоредбата, според която за възможностите на проектно-базираното обучение учителите ще могат да дават по- продължителни изследователски задачи, които могат да са и индивидуални, и екипни, и най-важното - продуктите от тях да могат да бъдат оценявани от учителите, за да може всеки ученик да получи индивидуално текуща оценка.

На въпроси на "Сега" от МОН уточниха, че освен че ще отпадне лимитирането на броя на задачите за самостоятелна работа, ще отпадне и текстът, който предвиждаше забрана за даване на писмени домашни по време на ваканциите. т.е. домашните ще могат да се дават тогава. 

Относно намаляването от 4 на 3 на броя на минималните изпитвания по дадени предмети, които се изучават с по над 4 часа на седмица, като например български език и математика (и които ще останат сред предложените промени), проф. Цоков заяви, че по този начин не се ограничава свободата и автономията на учителите. "Това са минималните текущи оценки, а максималните са в зависимост от стила на работа на преподавателите и особеностите на децата", посочи той. 

По повод предложените промени в учебните програми, по които в момента тече обществено обсъждане и които също бяха подложени на критики, че са козметични и реално няма да доведат до промяна в резултатите на учениците, министърът заяви, че вероятно ще се даде по-дълъг срок за обсъждането им, за да се чуят всички гледни точки. "Няма аз да съм този министър, който да подпише такава програма по философия, която премахва понятието "спасение", заяви той. Сред предложените от ведомството му промени е именно отпадане на понятието "спасение" от програмата по философия за 10 клас.

 

По време на ваканции учителите не бива да дават задачи за писмено изпълнение на учениците. Това предвиждат промени в наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците, предложени от новия екип в просветното министерство.

 

Седем години трябваха, за да установим, че новите учебни програми от първи до десети клас са сложни, претрупани с факти и несъобразени с възрастта на учениците. Техният преглед започна в началото на 2022 г. от екипа на тогавашния просветен министър акад.
Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?