Медия без
политическа реклама

Масово учителите са против намаляването на домашните

95,6% от преподавателите са убедени, че това няма да повиши резултатите на учениците

Илияна Кирилова
Над 80% от учителите не смятат, че трябва да има ограничение в броя на домашните по български и математика за учениците от 1 до 4 клас

85% от учители смятат, че обемът на домашните работи, които се дават на учениците, не трябва да бъде регламентиран в наредба. Това показва национално проучване на синдикат "Образование" сред 5125 учители и заинтересовани лица през последните 10 дни относно ефективността на предложените от МОН промени в наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

МОН предложи регламентиране на броя на домашните заради сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците вследствие на "нецелесъобразно задаване на домашните работи". Те забраняват на децата да се дават писмени домашни по време на ваканция. Предвидено е още на учениците от 1-ви до 4-ти клас задачи за самостоятелно писмено изпълнение по български език и по математика да могат да се поставят не повече от 3 пъти в една учебна седмица, а по останалите учебни предмети - не повече от веднъж. За учениците от 5-и до 7-и клас и от 8-и до 12-и клас идеята е подобни задачи по отделен учебен предмет да могат да се поставят не повече от два пъти в една учебна седмица, а сумарно по всички учебни предмети - не повече от 5 пъти за седмица. 

На въпроса "Трябва ли да има ограничение в даването на самостоятелно писмено изпитване по български език за ученици в начален етап?" 81.2% от участвалите учители са отговорили отрицателно, а само 16,1% са изразили съгласие. На същия въпрос, но по математика, 85,5% от преподавателите са против ограниченията, а 10.6% - съгласни с тях. Над 74% от учителите смятат, че трябва да има ограничение по всички учебни предмети в начален етап за даване на образователни задачи за самостоятелно изпълнение извън учебните часове, с изключение на БЕЛ и математика, до не повече от веднъж, а 21% - че не бива да има такова.

Само 12% от анкетираните учители допускат, че обемът на самостоятелните писмени изпитвания извън учебните часове, т.е. домашните работи, може да бъде регламентиран в наредба. Останалите 85% смятат, че това не трябва да се регламентира в подобен административен акт. Запитани "Смятате ли, че трябва да се дават задачи за самостоятелно писмено изпълнение на учениците по време на ваканциите?", 41,1% допускат да се дават домашни само по български и математика в начален етап, 34,5% са категорично против, а 21,9% смятат, че могат да се дават задачи за самостоятелна работа по всички по всички предмети.

Почти всички от анкетираните учители - 95% - са категорични, че намаляването на домашните няма да компенсира големия обем на учебното съдържание. Близо 81% смятат, че не трябва да катализират реформи на парче, а 95,6% са убедени, че намаляването на домашните няма да повиши резултатите на учениците. 86,2% смятат, че ограничаването на професионалната преценка на учителя, с намаляване на домашните, е пореден флирт с българския родител. На въпроса: "Смятате ли, че МОН трябва да заговори за това, училището трябва да създава и оценява умения за доброта, толерантност и сърдечност?", 89,2% са отговорили утвърдително, а 3,7% смятат, че оценките са по-важни от възпитанието.

Синдикат "Образование" застава зад категоричното становище на учителите, че многообразието в образователните институции в България е огромно и намесата в професионална сензитивност на учителя ще нанесе повече вреди отколкото ползи.

Още по темата