Медия без
политическа реклама

МЗ препоръча различни междучасия и начало на часовете за учениците

До 14 октомври родителските срещи да бъдат дистанционни, съветва министерството

09 Септ. 2022
БГНЕС

Учене на две смени, започване на учебния ден в различен час, различни междучасия, индивидуални занимания, максимално много часове на открито, често проветряване, дистанция между учител и ученици - това са част от мерките, които министерството на здравеопазването препоръчва в училищата преди началото на учебната година. Нито една от тях не е задължителна - въвеждането им е въпрос на възможност, но те все пак са оформени в заповед на здравния министър, която ще е в сила от 15 септември до 14 октомври.

Маски няма да има, не се коментира и при какви условия ще се преминава в дистанционно обучение. Като цяло, епидемиолозите очакват есенна вълна на COVID-19, но по-лека от досегашните. Препоръки, които са сходни с тези за училищата, има и за детските градини.

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. След приключване на работата с всяко дете или група помещението трябва да се проветрява и дезинфекцира, като работата със следващото дете или група започва не по-рано от 20 минути след предходните. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи. 

Хигиенните мерки включват проветряване на помещенията за най-малко 5 минути на всеки астрономически час в съответствие с метеорологичните условия, както и ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети и др.

 

УЧИЛИЩА

От 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала.

При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки и класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се организира еднопосочно придвижване на учениците в коридорите и по стълбите, да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки. Препоръчва се провеждането на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Децата от отделните паралелки трябва да имат определени места за игра в училищния двор, а физкултурният салон - да се ползва само от една паралелка в един учебен час.

Проветряването на учебните стаи трябва да става по време на всяко междучасие, както и най-малко 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия. Прозорците в учителската стая пък следва да се отварят по време на всеки час за най-малко 5 минути. Както и детските градини, и училищата трябва да осигурят течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба или автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в санитарните помещения.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние - по телефон, електронна поща, платформи, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата