Quantcast
МОН ще пише нови правила за избор на директори | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

МОН ще пише нови правила за избор на директори

Депутатите от просветната комисия забраниха политическата дейност в училищата
10 047
 Илияна Кирилова
В училище няма място за политическа или партийна дейност, записаха депутатите

Просветното министерство ще пише нови правила, по който ще се избират директорите на училища и детски градини. Това стана ясно на заседание на просветната парламентарна комисия, на която депутатите приеха на второ четене промените в училищния закон, забраняващи политическата и партийна дейност в градините и учебните заведения. 

Заедно с текстове за деполитизацията в системата бе допълнен и друг текст, свързан с директорите на училища. Той гласи, че "длъжността "директор" в държавните и общинските институции се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда, от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на прдставители на обществения съвет на детската градина или училището". Въпросните органи са просветният министър - за държавните школа, РУО - за общинските училища и кметовете - за общинските детски градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и др. Новото тук е, че освен по реда на КТ, бе добавено, че конкурсите ще се провеждат и по условията "на наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на младежта и спорта и с министъра на културата".

Депутати обясниха, че в момента съществуват правила за начина, по който се провеждат конкурсите за директори, и за състава на комисиите, които ги избират, но те не са регламентирани строго в даден нормативен акт, т.е. нямат нормативна опора. Идеята е сега те да бъдат обединени в наредба. "При всички случаи обаче в нея ще има и нови елементи", коментираха от МОН, без да дадат повече подробности.

Запознати подозират, че управляващите смятат да минимизират участието на общините при избора на директори, като сложат в комисиите повече неадминистративни представители. В момента в тях се включват представители на РУО, общините, обществените съвети в училищата, т.е. родители, както и на МОН, МК и МMС в зависимост от това под чия шапка е училището. 

"Няма възможност в наредбата да се въведе мандатност за директорите, каквито желания имат някои от управляващата коалиция - например ИТН, тъй като за подобни промени са нужни редакции в закона за предучилищното и училищното образование", коментираха запознати. По темата все още няма обществен консенсус, затова и предстои тя да бъде широко обсъдена. По време на преговорите за съставяне на правителство от ПП заявиха, че са съгласни, че трябва да има мандатност за директорите, но дали един директор ще има следващ мандат, трябва да зависи от оценката на работата му. "Ако се справя, няма причина да бъде сменян, защото отговорностите са огромни", заяви тогава акад. Денков. 

 

Политиката - вън от училище

В системата на предучилищното и училищното образование в България се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. Идеологии, докторини и системи от възгледи и идеи ще се изучават за постигане на целите на образованието, описани в училищния закон, както и "за формиране на национално самоучувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и учебните програми". Това записаха депутатите, приемайки на второ четене в просветна комисия промените в училищния закон, забраняващи политиката в училищата. Те бяха предложени още миналата година от министър Николай Денков, който разказа за сигнали от учители и директори за оказван натиск върху тях от политически партии по време на предизборната кампания.

Първоначалните текстове претърпяха леки редакции, но смисълът им остана същия. Принципно бяха приети предложенията на Красимир Вълчев от ГЕРБ да не се допуска налагането на политически, идеологически и религиозни доктрини, освен обаче принципите и ценностите, които заложени в държавните образователни стандарти и учебните програми и са част от възпитателната функция на образователните институции. Според него това дава увереност на учителите, че ще могат да възпитават в общоприетите ценности.

Началниците на РУО ще са длъжни да бъдат политически неутралн. При изпълнение на фунцкиите си те няма да могат да осъществят политическа и партийна дейност, както и да използват служебното си положение за оказване на политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес, нито пък да ползват служебни ресурси за подобни цели. Същите разпоредби се отнасят и за служителите в РУО-тата, за директорите, както и за самите педагогически специалисти.

 

Политическа и партийна дейност

Депутатите прецизираха термина "партийна дейност", като за такава определиха "всяка дейност, извършвана от името и/или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, или на коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие в избори при условията и по реда на Изборния кодекс, или на лица, които си поставят политически цели и извършват политическа дейност, присъщи само на политически партии". Бе добавена и дефиниция на "политическа дейност", за което настояваха депутати между двете четения (тъй като се опасяваха, че липсата й може да се ползва за политически саморазправи) - това е "целенасочена дейност за придобиване на държавна власт или оказване на влияние за нейното преразпределение, вкл. и чрез пропаганда и агитационна дейност с политически цели в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиция, както и на кандидати за изборни длъжности".

 

Предупреждение

Промяната няма автоматично да гарантира прилагането й на практика, освен ако не се предвиди адекватен механизъм за контрол при изпълнението й, коментираха преди време от Националната мрежа за децата. Оттам предложиха въвеждане на нов начин на подбор на учители и директори, който да гарантира, че избраните на тези длъжности притежават необходимата висока експертиза и професионализъм. Това според тях може да стане със създаването на прозрачни и обективни критерии за заемане на длъжностите, съобразени с нов компетентностен профил, базиран на нуждите на образованието в XXI век. От НДМ препоръчват и приемане на държавен образователен стандарт за качеството на образователната система и как то се измерва.

 

 

 

 

 

 

 

Още

Смениха ръководството на държавната Банка за развитие

10.06.2022

9357
Директори: Безобразие е за 5 дни да подадем проект в МОН
И училищните директори ще държат изпити - писмен и устен