Медия без
политическа реклама

МОН и КЗП препоръчаха частните градини да не събират пари

Би следвало да се връщат и авансово събраните суми, смятат институциите

Илияна Кирилова

Просветното министерство и Комисията за защита на потребителите излязоха с препоръки относно таксите в частните детски градини в период на извънредно положение. Както "Сега" вече писа, масово частните градини продължават да събират пълни такси (на места половина такса), въпреки че децата не ги посещават. Затова и двете ведомства излязаха с общо становище, от което става ясно, че родителите не би трябвало да плащат за услуга, която не получават, както и че имат право да получат авансово заплатените такси за градина.

"Частните детски градни и ясли не могат да изпълняват дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца в предучилищна възраст за времето на извънредното положение и съответно не следва да изискват заплащането на цена за непредоставена услуга", пище в позицията на двете институции. Оттам посочват, че случаите, в които потребителите не могат да използват услуга, за която са заплатили, би следвало да могат да се възползват от правото си да им бъде възстановена заплатената авансово сума.

"В периода, в който децата не могат да посещават съответните детски ясли и детски градини поради наложените ограничения, с цел защита на здравето им юридическите лица, предлагащи услугата чрез директорите на частните детски градини и ясли, могат да използват различен подход в зависимост от възможността за договаряне – възстановяване на платените суми, използване на платената цена за бъдещи периоди или др", съветват от МОН и КЗП.

Оттам отбелязват като обективен факта, че въпреки преустановяването на посещенията на децата в детските градини и ясли, съществуват необходимо присъщи разходи на институцията (наем на сграда, охрана, ток, интернет и др.), които следва да бъдат разплащани и за времето на извънредното положение, поради което е възможно прихващане на част от вече заплатената сума. Страните могат, след постигнато съгласие във връзка с посоченото, да го оформят с подписване на анекс към договора за предоставянето на услугата, като юридическото лице, респ. директорът на институцията биха могли да предоставят и съпътстващ документ (ваучер, разписка и др.).

Предстои да се види дали частните ясли и градини ще се съобразят със становището на КЗП и МОН, тъй като става дума само за препоръки.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?