Медия без
политическа реклама

Какво предлагат кандидат-ректорите на СУ

Нов модел на финансиране, намаляване на отпадащите студенти и общи бакалавърски програми са част от идеите на 4-та претендети

15 Ноем. 2023
На 22 ноември СУ ще има нов ректор, който ще управлява до ноември 2027 г.
Илияна Димитрова
На 22 ноември СУ ще има нов ректор, който ще управлява до ноември 2027 г.

Нова система на финансиране на висшето образование, по-високи заплати за преподавателите, облекчаване на процедурите за преминаване на студенти от една специалност в друга, намаляване на отпадналите студенти и др. - това са част от идеите в програмите за управление на 4-мата кандидат-ректори на Софийския университет, представени във фейсбук страницата на висшето училище.

Припомняме, че на 22 ноември т.г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще избере нов ректор, който ще оглявява в следващите 4 г. Мандатът на сегашния ректор проф. Анастас Герджиков, който бе начело на СУ два последователни мандата, приключва този месец. За поста му се борят четирима претендетни - акад. проф. дфзн Николай Витанов, проф. д-р Климент Найденов, проф. д-р Георги Вълчев и проф. дпн Милен Замфиров.

 

Нов модел на финансиране

Сред първите задачи на проф. д-р Георги Вълчев, който от 2015 г. е зам.-ректор по по учебната дейност (докторанти и продължаващо обучение), ще е иницииране на нова система за финансиране на висшето образование, защото сегашната се отразява негативно на всички университети. По думите му новият модел трябва да позволи всичко добро, създадено в отделните факултети и звена, да бъде съхранено, както и да даде възможност за поддържане и обновяване на материалната база. "Когато говорим за промяна на модела на финансиране, трябва да се промени заплащането на преподавателския труд, което към момента е унизително, такова е и заплащането на работещите в администрацията на СУ", каза проф. Вълчев, цитиран от БТА. По думите му той може да обещае и два пъти повишение на университетските заплато, но не може да каже ще е инфлацията.

Според него трябва да се съхрани човешкият и интелектуален потенциал на Софийския университет, затова и трябва да се потърсят други пътища за увеличаване на студентите. "Трябва да създадем нашите програми на английски или на друг език, за да можем да сме готови да приемаме чуждестранни студенти съвсем спокойно - да се обучават в нашите факултети", посочи той. Според него стипендиите на студентите са изключително ниски и ако България иска да привлича млади хора, политиката за материалните им стимули трябва да се промени. Да се намали бройката на отпадащите студенти, да се създаде звено за акредитациите, редовната доктурантура да стане четиригодишна и да се повиши заплащането на докторантите - бяха други от представените от него идеи.

Проф. Георги Вълчев акцентира и на факта, че "СУ има статут на изследователски университет и това дава възможност да се поиска съответното финансиране, което не се случва по начина, по който е било замислено първоначално". Това ще ни даде "глътка въздух, докато се водят тези разговори за промяна на модела на финансиране", смята още той. 

 

Общи бакалавърски и програми

"Заедно можем повече" е мотото на програмата на акад. Николай Витанов, който от 8 г. е заместник-ректор на СУ. Като голям проблем той посочи фрагментацията на университета, свързана с 16-те факултета и трите департамента. Затова сред предложенията му са да има изнесени заседания на Академичния съвет в различни факултети, както и да инициира дискусия, за да може във всяка бакалавърска програма всеки студент да вземе поне два избираеми курса от друг факултет. "Трябва да продължим с общи балавърски и магистърски програми, като моята научна кариера е свързана с развитието на квантовата информатика, която също е интердисциплинарна наука", отбеляза кандидатът за ректор, цитиран от БТА, който заяви амбиция да работи и за възстановяване на Аграрния факултет, който е съществувал от 1909 до 1948 г.

Акад. Витанов посочи, че ще работи за намаляване на отпадналите студенти и за привличане на повече чуждестранни студенти в Софийския университет, което според него може да стане чрез рекламиране на новите специалности и със стимули за разработване на програми на английски език. Той предлага студентите, които отпадат, да попълват анкета, за да станат ясни причините за това им решение. По думите му академичното наставничество е много добро във Факултета по математика и информатика и трябва да се разпростре в целия университет. 

Според акад. Витанов трябва да се помисли за облекчаване на процедурите за преминаване от една специалност в друга, защото част от напускащите студенти не биха направили това, ако има друга, подходяща за тях специалност. "Трябва да помислим и за намаляване на учебната натовареност на студентите, но това би трябвало да е свързано с намаляване на преподавателския норматив, защото двете може да се разглеждат като скачени съдове", заяви още кандидът за ректор на СУ. Според него е реалистично основната преподавателска заплата да се увеличи поне два пъти и да се обвърже със средната работна заплата за страната, като "за професор да се искат две средни работни заплати". Сред идеите му са да има въвеждащо обучение на новите преподаватели, както и да продължи социалната политика на университета, но и да се привличат повече водещи учени от чужбина. 

 

Институционална прозрачност

Институционална прозрачност, достойно заплащане и работа в екип - това са част от задачите пред проф. д-р Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет, върху които той би работил, ако бъде избран за ректор. "Вярвам, че с прозрачност можем да постигнем, всички заедно, много по-добро развитие на нашата институция. Достойното заплащане също може да бъде подобрено, а работата в екип е нещо, което съм изповядвал не само като университетски преподавател, но съм работил и по проекти, както и с държавната администрация, с областната и с общинската администрация", заяви той, цитиран от БТА.

Той посочи, че иска заедно с академичната общност на СУ да се пребори за четири неща: да се възвърне позицията на Софийския университет на национален лидер, задаващ посоката на политиките във висшето образование, да продължи издигането на общественото положение на колегията, "защото имаме какво да надградим", да продължат инвестициите в студентите и да бъде създадена Стратегия за Софийския университет.

Проф. Найденов заяви, че иска да предизвика одит от една от топ четирите фирми, одитиращи в света - с цел не да разследва, а въпросните фирми да му начертаят правилните процеси, особено административни, за да види дали може да се надгради съществуващото положение. "Ще искам и среща с министъра на финансите, и с председателя на Сметната палата, за да видя моментното състояние точно какво е и какво се случва", заяви той. 

Програми за подпомагане на преподавателите и служителите в Софийския университет, насърчаване на доброволческата дейност сред тях, еднократна помощ за преподавателите и служителите в СУ, които имат новородено дете, разумни такси за обучение на студентите и за тяхното разсрочване, както и повече свобода за заместник-ректорите - са част от другите му идеи.

 

Повишени заплати

Управление, основано на прозрачност и пълно съобразяване с нормативните актове, обеща кандидатът за ректор на Софийския университет проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Той акцентира върху нуждата от увеличението на възнагражденията на преподавателите, което може да се реализира "чрез увеличаване на потенциала чрез собствени ресурси, ежегодно увеличаване на минималната работна заплата за най-ниската длъжност "асистент" - чрез решение на Министерския съвет, както и с подписване на академични споразумения, свързани с всички останали академични длъжности".
Според него средните университетски заплати следва да се обвържат със средната работна заплата в страната - да са 170% от нея, а минималната работна заплата за длъжността "асистент" да не е по-малко от 125% от средната брутна работна заплата за страната. "Всичко това би позволило на СУ да отиде не просто там, където му е мястото - на първо място по възнаграждения, но и да успява да привлича най-добрите кандидати за работа", каза проф. Замфиров, цитиран от БТА.

Според него пенсионирането трябва да става не както е в момента - на 65 и на 66 години, а на 68 години за преподавателите от висшите училища. Студентите трябва да се насърчават в изследователската работа и да се включват в различни дискусии за промените на учебните планове, смята още той. Да се популяризират бакалавърските програми в Софийския университет, да се привличат кандидат-студенти от български произход от Република Северна Македония, от Косово, Сърбия, Украйна и Молдова, както и да се разкрие общо докторантско училище в СУ - бяха сред другите от представените от него идеи. Проф. Замфиров заяви, че би направил "незабавно увеличаване на размера на авторския хонорар при отпечатване на книга в издателството на Софийския университет. "В момента е 15%, на 25% от коричната цена, и това няма по никакъв начин да фалира издателството", смята той. 

 

Още по темата