Quantcast

Медия без
политическа реклама

Държавата получи среден (3) за грижите към децата

Най-слаб е резултатът в областта на спорта

28 Апр. 2022Екип на Сега
Илияна Кирилова
Не се работи достатъчно за оставане на учениците възможно най-дълго в училище по време на антиковид мерките, смятат от НМД

"Среден 3.18" е средният успех, който децата пишат на държавата за грижите й през изминалата година. Това показва мониторинговият доклад "Бележник 2022: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?", представен днес от Националната мрежа за децата. През 2020 г. общата оценка за работата на държавата и институциите в грижата за децата бе "среден 3.09".

"Бележник" е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за децата в различни области - участие на децата, благосъстояние на децата, семейна среда и алтернативни грижи, закрила от всички форми на насилие, правосъдие за деца, ранно детско развитие, детско здраве, образование, спорт, култура и свободно време. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Автори на Бележник 2022 са 30 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките са се включили и 160 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата -"рапортьори" от Националния Юрочайлд форум. Акцент в Бележник 2022 е темата за управление в криза и как се отразиха пандемията от COVID-19, политическата криза през 2021 г., социално-икономическата ситуация и войната в Украйна върху системата за социална закрила в България.

Оценката за грижата на държавата за детското здраве е 3.17, като специалистите предупреждават за сериозен проблем в достъпа до здравни грижи. Отсъства регионална насоченост на здравните политикиза деца, здравните услуги за редки и хронични заболявания са предимно в столицата и големите градове. Така много деца получават здравна грижа едва когато здравето им е сериозно влошено, посочват авторите.

В областта на спорта, културата и свободното време децата пишат на институциите най-ниската оценка - 2.98. Докладът отчита, че липсва цялостна политика за развитие на детския спорт и детските спортни клубове, както и подходящи условия за спорт, игри на открито и закрито, най-вече в малките населени места.

В областта на образованието средната оценка е най-висока - 3.65. Въпреки това експертите отчитат и проблемни аспекти - пандемията е задълбочила неравенствата в достъпа и качеството на образованието, българските ученици отново са прекарали голяма част от учебното си време в дистанционно обучение, мотивацията им се е понижила и др. Не се забелязват и ефективни мерки за преодоляване на дефицитите от онлайн обучението.

 

Препоръки 

Сред препоръките на експертите е да се гарантира оперативна независимост на Държавната агенция за закрила на детето или да се създаде нов орган с реални правомощия, да се приеме Стратегия за детето с нова визия, да се преразгледа съдържанието на понятието "дете в риск", да се осигурят достойни условия на работа и квалификация на социалните работници и др.

 

Още по темата