Медия без
политическа реклама

Липсата на места в детските градини стигна до Съвета на Европа

Национална мрежа за децата инициира дело срещу България заради проблемите пред грижите за децата в ранна детска възраст

06 Март 2023
За хиляди деца в София места в детските градини няма
Илияна Димитрова
За хиляди деца в София места в детските градини няма

Национална мрежа за децата, чрез международната коалиция Eurochild, инициира предявяването на колективен иск срещу България пред Европейския комитет за социални права за установяване на нарушения на ревизираната Европейска социална харта, съобщиха днес от НМД.

Основните проблеми, изведени в жалбата на Национална мрежа за децата и Eurochild, са три - липсата на места в детските градини в някои градове, липсата на адекватен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст в цялата страна, както и липсата на политики и мерки, с които държавата активно да подпомага родителите и децата на България с предоставяне на образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

Най-голям е недостигът на места в детските градини в София, където всяка година хиляди малчугани остават без място в общинска детска градина. Проблеми в това отношение има също и в Пловдив и Бургас. Към момента няма анализи как въпросните области ще успеят да обхванат всички 4-годишни деца в предучилищно образование от 2023/24 г., от когато то става задължително за всички на 4 г. и по какъв начин ще се отрази това на обхвата на 3-годишните и децата в яслена възраст. Заради недостига бяха въведени и компенсации за родители на приети деца - последно МС отпусна на 22 февруари т.г. близо 860 хил. лв. - за 1076 родители на неприети деца в София и седем - в Пловдив, като помощта е 413 лв. на месец.

В жалбата е описано, че липсва цялостна правна уредба и държавна визия за образованието и грижите в ранна детска възраст, както и че проблемът се задълбочава поради неприетата вече 4 години Национална стратегия за детето, която следва да определи единни стандарти и мерки за ранно детско образование и развитие в помощ на родителите и децата на България.

"Ние от Национална мрежа за децата прибегнахме до тази крайна мярка да заведем иск пред Европейския комитет за социални права, защото виждаме отказ от страна на българските държавни институции и политическите партии да поставят проблемите на децата и семействата във фокуса на своята ежедневна работа. Все по-често децата се използват като пропаганда в изборите, а в крайна сметка продължаваме да имаме медицински модел на грижа, който датира от преди повече от 60 години и който не отговаря на съвременните стандарти за ранно образование и грижа. България е единствената държава в ЕС, където за децата от 0 до 3 г. се грижат медицински сестри, чиято средна  възраст е над 70 години, и нямаме специалисти по ранно детско развитие. Четвърта година сме без национален стратегически документ за децата, което е в нарушение на вътрешното ни законодателство", каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Относно грижата за децата в детските градини наскоро бе приета промяна в наредба 26, свързани с персонала в детските ясли. Тя разрешава освен медицински сестри в детските ясли да могат да работят и педагози, но след предварително обучение по ранно детско развитие.

От НМД коментират, че това е първото стратегическо дело с международен елемент, зад което стои Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата. Съветът на Европа е обявил публично образуването на делото (Eurochild срещу България - № 221/2023 г.) и е публикувал текста на жалбата.

 

ПРАВНО

България е ратифицирала Европейската социална харта през 2000 г., като включително е приела системата на колективни искове по Хартата, посочват от НМД. В жалбата им се цитират нарушения на следните разпоредби от Европейската социална харта: чл. 11 (право на здравеопазване), чл. 13 (право на социална и медицинска помощ), чл. 14 (право на помощ от службите за социални грижи), чл. 17 (право на децата и младежите на социална, правна и икономическа защита), чл. 27 (право на работниците със семейни задължения да имат равни възможности и да бъдат обект на равностойно отношение), чл. 30 (право на закрила срещу бедност и социална изолация). 

 

Над 10 200 са неприетите деца в детските градини в столицата. Това показват резултатите от първото класиране в общинските детски градини и ясли в София за учебната 2022/23 година. За места в софийските детски учебни заведения са кандидатствали 23 622 деца.

 

 

Още по темата