Quantcast

Медия без
политическа реклама

В 8 и 10 клас ще се учи за програмиране на изкуствен интелект

Повече практически задачи по компютърно моделиране очакват учениците от 1 до 4 клас, посочват от МОН

МОН
Младежите трябва да познават и опасностите, които носи изкуственият интелект.

Повече практически задачи се очаква да имат учениците от началния етап по компютърно моделиране, както и по-големите от гимназиален етап - по информационни технологии. Това съобщиха от просветното министерство, след като публикуваха проектите на нови учебни програми по компютърно моделиране за 3 и 4 и клас и по информационни технологии - за 8, 9 и 10 клас.

Припомняме, че след близо 2-годишен преглед на учебните програми от 1 до 10 клас през лятото МОН най-накрая предложи промени в програмите. Те обаче бяха предимно козметични - с премахване на излишна фактология, нови понятия и др., но като цяло без потенциал да променят нещо сериозно в учебния процес. (Програмите все още не са одобрени, очаква се това да стане скоро - бел. ред.). Тогава не бяха предложени промени в програмите по компютърно моделиране и информационни технологии. От МОН обясниха, че редакции са били планирани и по тези предмети, просто сега е приключила работата на работните групи и са готови предложенията. Прегледът на новите проекто-програми по компютърно моделиране обаче показва, че разликата им със сега действащите отново ще е по-скоро символична.

 

3 клас

В програмата по компютърно моделиране за 3 клас например вместо да създават "личен аватар в среда за управление на учебния процес" учениците ще трябва да могат да "управляват потребителски профил", а вместо да правят "анимирана картичка" - "анимиран проект". Сред задачите им също така ще са да въвеждат и редактират текст от клавиатура, да споделят готови проекти в онлайн среда за визуално блоково програмиране и да запазват информацията в дигиталните устройства във вид на файлове. Към раздела за изучаване на дигиталните устройства е добавена и тема за информацията - децата ще се запознават с нови понятия като информация, дигитално устройство, клавиатура, мишка, екран, принтер, тонколони.

Ще трябва още да използват вградени или адаптирани програми за въвеждане и изтриване на текст и числа, да избират език/режим за работа с клавиатурата, да въвеждат главни, малки букви и знаци за пунктуация и да откриват местоположението на българските и латинските букви на клавиатурата. Темата "Управление на дигиталната идентичност" се заменя с "Безопасна работа в дигитална среда", но задачите за учениците остават същите - да знаят основните заплахи в дигитална среда, да знаят как да реагират при заплахи онлайн, да не предоставя лична информация при комуникация във виртуална среда и др. Премахната е като очаквана компетентност „описване на познати геометрични фигури“. 

Едва забележима промяна има при времето, което ще се отделя за преговор и обобщение - в момента то е 14%, а занапред следва да е "до 10%". За сметка на това часовете за упражнения и работа по проект би следвало да се увеличат - записано е, че те трябва да са "минимум 30%" от часовете, но нищо не пречи учителите да продължат да отделят точно "30%", както е записано и сега, т.е. повечето време за проекти не е гарантирано. По същия начин времето за нови знания от "50%" се променя на "до 50%", но при липса на желание от учителя тази препоръка едва ли ще проработи.

 

4 клас

По компютърно моделиране в 4 клас промените са още по-символични. Темите запазват същите основни области на компетентности и цели за учениците - те пак ще разглеждат въпроси, свързани с информация, дигитална идентичност, работа във визуална среда, управление на програмируеми устройства и създаване на образователни игри. Добавят се нови понятия като "дигитална идентичност", "физическа идентичност", "разклонен алгоритъм", "случайно число", "оператори за аритметични действия", "блокове за сравняване на числа". Отпадат понятията "данни" и "мерни единици" за измерване на информацията, които по принцип са заложени в учебните програми по предмета компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап и е по-удачно да се разглеждат в 5 или 6 клас, посочват от МОН.

Темата "Конструиране на разклонени алгоритми" вече се казва "Работа във визуална среда" и в нея има отделна подтема за разклонени алгоритми, които обаче се учеха и досега. Промени при процентното разпределение на часовете няма, с изключение на добавеното "минимум" пред 30%-те от часовете, които са за упражнения и проекти.

 

Гимназия

Малко по-осезаеми промени има при гимназистите. По информационни технологии в 8 и 10 клас е добавена нова тема "Програмиране и изкуствен интелект" с включени различни дейности, съобразни с етапа от обучение на учениците. За 8 клас те са свързани с изграждане на умения за създаване на заявка за търсене при взаимодействие с "умни" агенти, създаване на програмни инструкции на скриптов език, решаване на ясни и добре дефинирани задачи и прилагане на програмни инструкции на скриптов език, решаване на нови, но аналогични и сходни с решавани преди това задачи. От учениците ще се изисква да осъзнават, че машините за търсене на информация, социалните медии и платформите за съдържание често използват алгоритми с изкуствен интелект, за да генерират отговори, които са адаптирани към отделния потребител, което се нарича "персонализиране".

А също и - да осъзнават, че генерираните от изкуствен интелект изображения, видеоклипове или аудио записи на събития, които не са се случили в действителност (тук се добавя ново понятие "deep-fake"), не винаги могат да бъдат разграничени от истинските, както и че използването на машини за търсене на информация, управлявани от изкуствен интелект, могат да застрашат неприкосновеността на личния живот и личните данни или да подложат потребителя на търговски интереси. В 8 клас отпадат дейности, свързани с инсталирането на драйвери на конкретно устройство, познания за графични файлови формати за публикуване в интернет и др. 

В 9 клас по информационни технологии се добавя нова тема - "създаване на съдържание" с модул "програмиране - модули и библиотеки", като от учениците ще се иска да идентифицират нуждата от нови модули и пакети за реализиране на програмни възможности, както и да прилага налични технологични средства за откриване, инсталиране и използване на намерените модули и пакети. Деветокласници няма да учат за суперкомпютри и грид изчисления, няма да трябва да работят с мрежов принтер и др.

За сметка на това малко са разширени познанията, които трябва да имат за защита на информацията - например да знаят че "политиката за поверителност" на приложение или услуга трябва да обяснява какви лични данни събира (напр. име, марка на устройството, геолокация на потребителя) и дали данните се споделят с трети страни. Промяна тук има и при процентното разпределение на часовете - занапред времето за нови знания ще е до 50%, а не 36%, както досега. За упражнения следва отново да се отделят половината от часовете, за обобщение те следва да се увеличават от 6% на до 10%, а за контролни - от 8% на до 10%. 

В 10 клас отпадат дублирани дейности с тези на деветокласниците, като например работа с формуляри и циркулярни писма. Задачите за 10-класниците ще включват откриване на зависимости в набор от данни с помощта на вградени функции (min, max, sum, average и други), задаване на заявки към средства с изкуствен интелект (чатботове с ИИ, асистенти, търсещи машини и други), работа със сензори в дигиталните устройства и приложения, които генерират големи количества данни, които се използват за трениране на системи с изкуствен интелект. Младежите следва да разбират, че "алгоритмите с изкуствен интелект работят по непрозрачен за крайните потребители начин и това води до вземане на решения, които правят невъзможно да се проследи как и защо даден алгоритъм прави конкретни предложения или прогнози". В този клас времето за контролни следва да се намали от 20% на 10%, за да има повече време за упражнения и работа по проекти.

Компетентностите, заложени в учебните програми, отразяват изискванията на Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.2, като всичките 5 области на компетентност се покриват напълно от тях, посочват от МОН.

Още по темата