Медия без
политическа реклама

100 000 ученици ще получат допълнителна подкрепа по европроект

С част от 150-те млн. лв. по проекта са планирани и обучения за над 4 000 педагогически специалисти

27 Яну. 2023
Илияна Кирилова
Проф. Пенов даде старт на проект за над 150 млн. лв. за подкрепа на учениците

Близо 100 000 деца и ученици ще получат обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие по проект "Успех за теб" по новата програма "Образование" 2021-2027, финансирана от ЕС. Това съобщи служебният просветен министър проф. Сашо Пенов при подписването на договора по програмата заедно с проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА "Програма за образование" и ръководител на Управляващия орган.

"Успех за теб" е първият проект, изпълняван от МОН, който ще бъде финансиран по новата програма, по процедура "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование". Финансирането му е в размер на 151 123 000 лв. Проектът е фокусиран върху децата основно от 1 до 7 клас. Акцент в него ще се постави върху кариерното ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор накъде да продължат образованието си след 7 клас. Ще има възможност и за подкрепа по български език и литература на ученици от гимназиален етап, за да могат да се представят успешно на държавните зрелостни изпити.

Дейности са предвидени и за деца със специални образователни потребности. Със средства по проекта могат да се назначат специалисти - ресурсни учители, психолози, логопеди, включително медиатори за тези, които са от уязвими групи. Децата в риск ще се подкрепят в подготовката им по учебното съдържание, както и чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др. Училищата ще получават финансиране за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.

Освен самите деца и ученици, чрез дейности по този проект ще бъдат обхванати и техните родители, каза проф. Сашо Пенов. В проекта има заложени и обучения на над 4 000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал. В дейностите са заложени занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

Това е първата от серия операции, насочени към обща и допълнителна подкрепа за училищното образование. През тази година се предвижда да бъде обявена аналогична процедура и за детските градини, съобщи изпълнителният директор на ИА "Програма за образование" проф. Георги Вайсилов. Той припомни, че Програма "Образование" има обща стойност около 1,9 млрд. лв., което е два пъти повече от средствата в предходния период в рамките на програмата "Наука и образование за интелигентен растеж".

Още по темата