Медия без
политическа реклама

За първите три месеца бюджетът е с 231 млн. лв. излишък

01 Апр. 2022
Илияна Кирилова

Бюджетът на държавата излезе на излишък с 231 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) за първите три месеца на годината, съобщи финансовото министерство. Оттам припомнят, че миналата гоидна за първото тримесечие е отчетен дефицит от 625,8 млн. лева.

Основни параметри по консолидираната фискална програма (държавният бюджет заедно с бюджетите на общините) към края на март са следните: 

Приходите по предварителни данни са 12 402 млн. лв. (21,7 % от годишния разчет) и нарастват с 1 051 млн. лв. (9,3 %) спрямо отчетените за първото тримесечие на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо март 2021 г. с 1 298 млн. лв., докато постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 247 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към март 2022 г. са в размер на 12 171 млн. лв. (19,3 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 976,3 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.03.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 401,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

  

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата