Медия без
политическа реклама

КЕВР ще определи цените на тока за бита за още една година

Регулаторът прие нова наредба за старта на либерализацията на пазара от 1 юли 2025 г.

07 Май 2024
Илияна Кирилова

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) отново ще фиксира цените на тока за домакинствата от 1 юли. Регулираните цени ще важат до 30 юни 2025 г., след което започва поетапната либерализация на електроенергийния пазар за бита. Тя бе отложена с една година от 49-то Народно събрание.

Трите ЕРП - "Електрохолд", ЕВН и "Енерго-Про", вече са внесли в енергийния регулатор своите изчисления за разходите, които ще имат в новия 12-месечен период, за да доставят ток на домакинствата, същото са направили и  държавните НЕК и ЕСО, отбелязва "Медиапул". И напомня, че председателят на КЕВР Иван Иванов вече обяви, че няма причина цената на тока да се вдигне от 1 юли тази година.

НОВА НАРЕДБА

Днес КЕВР прие новата наредба за регулиране на цените на електрическата енергия от 1 юли 2025 г.  Оттогава започва поетапната либерализация на пазара на ток за бита. В момента свободно се търгува токът само за небитовите потребители, докато за домакинствата го купуват на регулирани цени.

Липсата на тази наредба, както и на други нормативни актове, беше причина реформата в електроенергетиката да бъде отложена с една година. 49-то Народно събрание отмени старта на реформата, планиран за 1 юли 2024 г., с обяснението, че правителството "Денков-Габриел" не си е свършило работата и не е приело навреме необходимата правна уредба. Както става ясно независимият регулатор също не е бил готов да приеме зависещата от него наредба по-рано.

С последните промени в Закона за енергетиката от края на април след 1 юли 2025 г. се премахва фигурата "обществен доставчик на електрическа енергия", какъвто в момента е НЕК, припомня енергийният регулатор. С това се премахват и квотите за продажба на ток за бита всеки месец от производителите към НЕК. Тогава ще отпадне задължението на КЕВР да утвърждава регулирани цени за бита. От тази дата т.нар. крайни снабдители - "Електрохолд", ЕВН и "Енерго-Про", ще купуват тока директно от свободния пазар и до края на 2025 г. ще го  продават отново на регулирана цена, но определена от правителството. От 1 януари 2026 г. се предвижда напълно да се освободят цените за бита, като "енергийно бедните" домакинства ще получават подпомагане за сметки за ток.

Така енергийните дружества имат шесмесечен преходен период - от 1 юли до 31 декември 2025 г., в който ще снабдяват с ток крайните битови клиенти по регулирани цени, определени с програма на Министерския съвет. В този период КЕВР ще   определя всеки месец компенсация за трите енергийни търговци, когато цените на борсата са по-високи от цената, на която продават на домакинствата. 

Новата Наредба №1 регламентира именно начинът, по който ще бъде формирана компенсацията. В нормативния акт се създава изцяло нова глава - за определяне на компонента от цената за дейността "снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител", както и на компенсации за битови крайни клиенти.

Промените в наредбата са обсъдени с всички заинтересовани страни. Тя ще бъде изпратена за обнародване в „Държавен вестник“.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?