Медия без
политическа реклама

Кабинетът в оставка одобри 400 млн. лв. за важни общински проекти

Финансиране тази година ще получат 196 общини за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура

01 Авг. 2022
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

На днешното си извънредно и последно заседание правителството взе решение 397,8 млн. лв. от бюджета на МРРБ да бъдат насочени за целево финансиране на общински проекти за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура, съобщи правителствената пресслужба.

Средствата са предназначени за 196 общини с общо 302 проекта. Местните управи са кандидатствали пред МФ с над 740 проекта за над 1.5 млрд. лв.

Основен критерий за подбор на проектите е наличието на проектна готовност с разрешително за строеж, когато такова се изисква. Освен това с решението се цели да се гарантира финансирането на максимален брой общини, като се обхващат 74% от общините в България и 87% от населението на страната, посочва правителствената пресслужба. За да се постигне равнопоставеност и съобразяване с броя на населението на отделните населени места, са въведени максимални прагове за финансиране на един проект, както и максимален праг за финансиране за дадената община.

От одобрените проекти за финансиране през 2022 г. 141 броя са за ВиК инфраструктура, на стойност 156,8 млн. лв. (39% от финансирането). За реконструкция на пътища са одобрени 148 проекта на стойност 218,8 млн. лв. (55%). За изграждане на техническа инфраструктура се финансират 7 проекта, на стойност 12,2 млн. лв. (3%).  За извършване на ремонт на читалища в сгради общинска собственост са одобрени 6 броя проекти на стойност 10,1 млн. лв. (3%).

Необходимите средства за изпълнение на проектите за 2022 г. трябва да се осигурят от бюджета на МРРБ за тази година чрез преструктуриране на разходите. Служебният министър ще трябва да подпише договори с общините за изпълнение на проектите, като те ще се финансират 30% авансово, а останалите средства ще се изплащат периодично  след представяне на документи за извършени дейности.

Списъкът на предложенията за целево финансиране на инвестиционни проекти на общините за обекти на техническата и социалната инфраструктура на сайта на МС тук.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

проекти, общини, ВиК, пътища

Още по темата