Quantcast
Държавата взе назаем 200 млн. лева, за които банките ще ѝ плащат | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Държавата взе назаем 200 млн. лева, за които банките ще ѝ плащат

1 022
 Pixabay

В понеделник Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар 5-годишни ценни книжа на стойност 200 млн. лева. Забележителното е, че държавата получава заем при отрицателна доходност. Това означава, че вместо да плаща на кредиторите си, тя ще получи пари от тях. На проведения аукцион постигнатата доходност за ДЦК е минус 0,17 %.

Интересът към емисията е бил голям - подадените поръчки са били за 420,40 млн. лв. - над два пъти повече от предлагането. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 63 %, следвани от застрахователните дружества с 24 %, пенсионни фондове – 8 %, и други инвеститори – 5 %, посочват от МФ.

За втори път финансовото министерство продава дълг с негативна доходност. Миналата година през януари България успя да пласира петгодишни облигации с минус 0.11% доходност.

От началото на 2021 г. държавния дълг е нараснал с половин милиард лева. Преди седмица финансовото министерство пласира 10-годишни ДЦК за 300 милиона,- отново на вътрешния пазар. Постигната среднопретеглена доходност бе 0.14%. И тогава купувачи на държавния дълг бяха банките, застрахователните и пенсионните дружества, както и договорни фондове.

Още

Дълг на единия съпруг може да доведе до отнемането на семеен имот
Новият държавен дълг от началото на годината достигна 800 млн. лв.

22.03.2021

907
Предстои емитиране на нов държавен дълг за 300 млн. лв.

16.03.2021

657