Медия без
политическа реклама

Банките натрупаха 1 млрд. лева печалба за половин година

Приходите от такси растат с 19%, от лихви - с 9%

01 Авг. 2022
Илияна Кирилова

Завидни ръстове на печалбата отчита банковата система за първото полугодие. Към 30 юни общата печалба след облагане достига 1 млрд. лв., което е с 54% повече отпреди година, показва статистиката на БНБ.

Добрите финансови резултати се дължат на няколко причини. Банките отчитат 19% ръст на постъпления от такси и комисиони, благодарение на постоянните повишения на тарифите им за граждани и фирми. От началото на годината по-голямата част от банките предприеха няколко поредни актуализации, които оскъпиха едни от най-използваните банкови услуги - поддържане на банките сметки, внасяне и теглене на пари, ползване на дебитни карти, банкови трансфери. За първите шест месеца на годината те са събрали от клиентите си почти 841 млн. лв. от такси при 684 млн. лв. година преди това. 

От лихви нетните постъпления са за 1.462 млрд. лв., което е с далеч по-скромен ръст от този от такси - 9% спрямо първото тримесечие на миналата година. В същото време кредитните портфейли на банките растат, показва статитиката на БНБ. В края на юни общите брутни кредити са 89.8 млрд. лв. или с 2.0 млрд. лв. (2.3%) повече спрямо края на март. Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.5 млрд. лв. (4.8%), тези за бизнеса – с 582 млн. лв. (1.4%), а за други финансови предприятия – с 354 млн. лв. (6.8%)

За добрите финансови резултати на банките допринасят и по-малките разходи за обезценка на лоши кредити - за първото полугодие те са 190 млн. лв. при 307 млн. лв. към 30 юни 2021 г.

През първото полугодие на тази година банките са получили и значително по-големи дивиденти от дъщерни дружества в сравнение с миналата година - 269 млн. лв. при 101 млн. лв. през 2021 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

банки, печалба, такси, лихва

Още по темата